Dokumenty

Home / Dokumenty

Dokumentaci školy tvoří několik typů dokumentů, které se vedou v papírové nebo elektronické podobě. Správa dokumentů se řídí Zákonem o archivnictví a spisové službě. Škola vydává stejnopisy a opisy vysvědčení; za vystavení tohoto stejnopisu či opisu lze požadovat úhradu vynaložených nákladů, jejíž výše nesmí překročit 100 Kč. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podmínky pro vydávání stejnopisů a opisů vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu.

POVINNOU DOKUMENTACI TVOŘÍ:
  • rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147;
  • zřizovací listina a její dodatky;
  • evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen “školní matrika”), evidence je vedena v elektronické podobě;
  • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování;
  • školní vzdělávací programy;
  • výroční zprávy o činnosti školy;
  • školní řád.
VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva školy za školní rok 2018-2019

Výroční zpráva školy za školní rok 2017-2018

Výroční zpráva školy za školní rok 2016-2017

Výroční zpráva školy za školní rok 2015-2016

Výroční zpráva školy za školní rok 2014-2015

Výroční zpráva školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2010-2011

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Školní vzdělávací program (8 leté Gymnázium)

Školní vzdělávací program (4 leté Gymnázium)

ŠKOLNÍ ŘÁD

Školní řád (účinný od 1. 9. 2015)

ZPRAVODAJ GYMNÁZIA
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

 

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2020
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTŮ V LETECH 2021 A 2022

Přístupy pro studenty

Nejbližší události