Nejlepší student Gymnázia Kadaň

Home / Naše úspěchy / Nejlepší student Gymnázia Kadaň
Ocenění se uděluje od oslav 210 let existence Gymnázia v Kadani v roce 2013. Ocenění uděluje ředitel školy na akci spojené s životem Gymnázia. V roce 2013 to byly oslavy 210 let školy a za přítomnosti významných osobností města a kraje (starosta města Kadaně, rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ředitelé škol v Kadani). V roce 2014 byla udělení cen spojeno s představením nové knihy vydavatelství Gymnázia v Kadani věnované “osudovým devítkám” v historii města a školy.

2015/2016/2017

Vít Krátký

Veronika Roubínová

 

Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2015/2016 Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2015/2016 Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2015/2016 Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2015/2016 Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2015/2016 Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2015/2016 Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2015/2016

2014/2015

Tomáš Hlavatý

Tomáš Hlavatý úspěšně reprezentoval školu v soutěžích, má výborný prospěch (od primy do septimy samé jedničky). Zúčastnil se krajských kol olympiád v matematice, biologii (6. místo), chemii (5. místo), dále matematické soutěže NÁBOJ, fyzikální soutěže MFF UK Fykosí. Pracuje v Korespondenčním semináři inspirovaném chemickou tematikou (KSICHT). Tomáš pomáhá se sportovními soutěžemi (přehazovaná, atletické závody), také při organizaci Mini GLOBE Games.

Jan Hrůza

Jan Hrůza je nadaným studentem 3. ročníku Gymnázia v Kadani. Po celou dobu svého studia prokazuje mimořádné nadání v oblasti přírodních věd. Pravidelně se účastní soutěží v přírodních vědách a dosahuje v nich významných úspěchů. V uplynulém a současném školním roce již získal řadu významných úspěchů (13. místo v krajském kole logické olympiády, 2. místo v krajském kole matematické olympiády, 4. místo v krajských kolech biologické a fyzikální olympiády, 9. místo v krajském kole chemické olympiády) nebo 3. místo v okresním kole zeměpisné olympiády.

Alice Hellebrandtová

Alice Helebrandtová, žákyně tercie, letos zaznamenal řadu velkých úspěchů. K těm zvlášť cenným patří oblast matematiky a fyziky, protože Alici se podařilo vybojovat 1. místo v okresním kole jak matematické olympiády, tak i fyzikální olympiády. Alice je nesmírně talentovaná, neboť v ní dříme i umělecké nadání, což potvrzuje svou účastí v celostátních kolech literárních soutěží, zvítězila ve školním kole olympiády v českém jazyce, navíc krásně hraje na trubku, což oceňuje i její vyučující hudební výchovy. Ve škole dosahuje Alice výborných studijních výsledků a patří k nejlepším žákům třídy tercie.

2013/2014

Vyhodnocení proběhlo až v průběhu roku 2014/2015 při křtu publikace osudové devítky a za přítomnosti starosty a místostarosty města Kadaně. Oba studenti byli vyhodnoceni především za odpovědný přístup k výuce a vzdělávání. Dokázali v minulém školním roce získat řadu významných individuálních ocenění v přírodovědných a humanitních oborech. Mimo tyto nejlepší studenty bylo vyznamenáno i dalších 16 studentů a studentek školy.

Martin Podhorný

Martin má vynikající prospěch (od primy vyznamenání), navíc se účastní v olympiádách (Nj – 6. místo v okrese, M, Fy, Čj, Aj, Ch), v dalších soutěžích z Fy, M, D. Mimo tyto úspěchy je Martin zodpovědným studentem, který může být vzorem pro své spolužáky.

Ondřej Klusák

Ondřej Klusák má výborný prospěch během celého studia zároveň se účastní v několika soutěžích s výbornými výsledky – olympiáda z matematiky (1. místo v okrese), zeměpisu (4. místo v okrese) a biologie (3. místo v kraji). Mimo tyto úspěchy se  účastnil soutěží Mini Globe Games, Eurorebus a ekologická soutěž (Od studánky ke studánce ). Je také zodpovědný předseda třídy a má pozitivní morální vlastnosti (slušnost, ochota, spolehlivost, přátelský vztah ke spolužákům v kolektivu).

 

Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2013/2014 Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2013/2014 Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2013/2014 Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2013/2014 Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2013/2014 Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2013/2014 Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2013/2014 Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2013/2014Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2013/2014  Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2013/2014

2012/2013

Kristýna Bohuslavová a Dinh Huy Nhat Minh

Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2012/2013 Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2012/2013 Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2012/2013 Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2012/2013 Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2012/2013 Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2012/2013 Nejlepší student Gymnázia v Kadani 2012/2013