Organizace školního roku

Organizace školního roku – předběžný plán / podrobný plán akcí najdete zde https://www.gymka.cz/events/list/ nebo Google kalendář.

Období školního vyučování ve školním roce ve školním roce 2024/2025 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2024. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno předáváním výpisu z vysvědčení ve čtvrtek 30. ledna 2025. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 27. června 2025.

 • Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2024
 • Vánoční prázdniny: začínají v pondělí 23. prosince 2024 a končí v pátek 3. ledna 2025, vyučování začne v pondělí 6. ledna 2025
 • Pololetní prázdniny: 31. ledna 2025
 • Jarní prázdniny: 10. března – 16. března 2025
 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 17. dubna 2025
 • Hlavní prázdniny: od 28. června 2025 do 31. srpna 2025

Vyučování ve školním roce 2025/20265 začne v pondělí 1. září 2025.

Připomenutí významných výročí, která měla zásadní vliv na české dějiny

 • 1. 9. Světový den míru (International Day of Peace) – od roku 1959 vyhlásila OSN
 • 8. 9. Mezinárodní den gramotnosti (International Literacy Day) – slaví se od roku 1966 (UNESCO)
 • 16. 9. Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy (International Day for the Preservation of the Ozone Layer) – od roku 1987 (OSN)
 • 21. – 22. 9. Dny evropského dědictví – v ČR se slaví od roku 1991 z podnětu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, součástí jsou Dny otevřených dveří památek
 • 22. 9. Světový den měst bez aut (World Car free Day) – od roku 1998 ve Francii, později jinde ve světě
 • 28. 9. Státní svátek ČR – Den české státnosti, výročí zavraždění sv. Václava v roce 929
 • 4. 10. Světový den zvířat (World Animal Day) – vyhlásilo shromáždění ekologů ve Florencii v den svátku sv. Františka z Assisi, patrona zvířat
 • 5. 10. Světový den učitelů (World Teachers‘ Day) – vyhlášen roku 1994 (UNESCO)
 • 24. 10. Den Organizace spojených národů (United Nations Day) – výročí vstupu Charty OSN v platnost v roce 1945
 • 28. 10. Státní svátek ČR – Den vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918
 • 17. 11. Státní svátek ČR – Den boje za svobodu a demokracii, výročí perzekuce českého studentstva v roce 1939 a zahájení sametové revoluce v roce 1989
 • 25. 11. Mezinárodní den boje proti násilí na ženách (International Day for the Elimination of Violence against Women) – výročí zavraždění tří dominikánských sester – bojovnic za práva žen, od roku 2000 (OSN)
 • 10. 12. Den lidských práv (Human Rights Day) – výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1948, slaví se od roku 1950
 • 11. 12. Světový den dětství – výročí založení UNICEF v roce 1946

Státní svátky

 • 1. leden – Den obnovy samostatného českého státu
 • 8. květen – Den vítězství
 • 5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 • 6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa
 • 28. září – Den české státnosti
 • 28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu
 • 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva

Ostatní svátky

 • 1. leden – Nový rok
 • 18. 4. 2025 Velký pátek
 • 21. 4. 2025 Velikonoční pondělí
 • 1. květen – Svátek práce
 • 24. prosinec – Štědrý den
 • 25. prosinec – 1. svátek vánoční
 • 26. prosinec – 2. svátek vánoční

Významné dny

 • 16. leden – Den památky Jana Palacha
 • 27. leden – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
 • 8. březen – Mezinárodní den žen
 • 9. březen – Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvětimi – Březince
 • 12. březen – Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
 • 28. březen – Den narození Jana Ámose Komenského
 • 7. duben – Den vzdělanosti
 • 5. květen – Květnové povstání českého lidu
 • 15. květen – Den rodin
 • 10. červen – Den památky obětí vyhlazení obce Lidice
 • 18. červen – Den hrdinů druhého odboje
 • 27. červen – Den památky obětí komunistického režimu
 • 21. srpen – Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy
 • 8. říjen – Památný den sokolstva
 • 11. listopad – Den válečných veteránů (dále jen “významný den”)

Přístupy pro studenty

Nejbližší události