Poslední zvonění a Svatý týden

Poslední zvonění a Svatý týden

“Poslední zvonění” nebo také pasování mazáků je tradice trvající již desítky let a váže se k ní řada příběhů. Existují různé názory jak tato tradice vznikla, mě je asi nejbližší verze, která je spojena se zvoněním při ukončení vysoké školy na opravdový zvon. Tradice se postupně přesunula na střední školy a naopak na vysokých školách již zůstává jen na některých oborech fakult. Poslední zvonění je spojeno se zábavou a kreativitou, protože každý rok chce být lepší než ten předchozí. Proto mimo “běžného” polévání vodou a krmení různými “dobrotami” všichni očekáváme, co originálního vymyslí tento ročník. Posledním zvoněním končí pravidelné docházka do školy dle rozvrhu a spolu s předáním vysvědčení za poslední ročník je ukončeno toto období života každého studenta.

Svatý týden nebo také “svaťák” je období předcházející maturitní zkoušce. Před státní maturitou to byl vždy týden mezi ukončením školní docházky (předáním vysvědčení za poslední ročník) a prvním dnem ústní maturitní zkoušky. V současnosti je období psaní písemných prací časově posunuto výrazně před období ústních zkoušek. Zároveň musí mít každý student před konáním písemné zkoušky ukončený poslední ročník. Z těchto důvodů je dnes svatý týden období od konce písemných prací do začátku ústních zkoušek. A týden tak může trvat 2-3 dny nebo také 14 dní.

Svatý týden již snad všichni studenti věnují učení na maturitní zkoušku, i když zkušení učitelé vědí, že svatý týden na přípravu nestačí a že je třeba učit se mnohem dříve.  Část studentů se tím většinou neřídí a hodně učiva si nechávají až na posledních pár dní. A jak se má student nejlépe učit? Studenti by se měli držet osvědčených způsobů přípravy a raději neexperimentovat. Pokud chcete užívat nějaké podpůrné prostředky, pak jsou vhodné různé čaje, v žádném případě ale neberte léky. Učení se věnujte po celou dobu, ale učení zároveň prokládejte přestávkami spojenými s pohybem. Někteří odborníci také radí, aby si studenti den rozvrhli a začali s maturitními otázkami, které jsou pro ně nejtěžší. Na konci každého dne nebo půldne naučenou látku zopakujte. Nejdůležitější je se učit systematicky a z každé otázky si zapamatovat strukturu aspoň několik nejdůležitějších bodů.

Poslední zvonění