Investiční projekty

Renovace obložení malé tělocvičny

  • projekt financuje Ústecký kraj
  • rozpočet: – Kč

V rámci projektu bude vyměněno ochranné obložení tělocvičny včetně dveří a výplní.

Komplexní rekonstrukce suterénu

  • projekt realizuje Ústecký kraj
  • rozpočet: 4 234 111,19 Kč

Projekt realizuje komplexní opravu havarijního stavu suterénu (šaten, tělocvičny, sociálního zázemí zaměstnanců a kabinetu TV).

IROP (IKAP)

  • projekt realizuje a částečně financuje Ústecký kraj
  • rozpočet: 1 400 000 Kč

Projekt je realizován Ústeckým krajem a škola v rámci aktivit projektu získala celokeramické desky laboratorních stolů v laboratoři chemie. Laboratoř byla následně vybavena rekuperačním odvětráváním. Dále bylo zakoupeno vybavení pro přírodní vědy – mikroskopy, dalekohledy, tellurium, 3d tiskárna, počítače, interaktivní tabule a dataprojektory a mnoho dalších pomůcek pro modernizaci výuky.

Multifunkční výukové centrum

  • ROP SZ CZ.1.09/1.3.00/78.01254 a Ústecký kraj (projekt úspěšně ukončen)
  • rozpočet: 14 278 883 Kč

Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v oblasti anglického/německého/francouzského jazyka na základních a středních školách formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní.

K tomu přispívá tato aktivita využitím kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání osoby – učitele –  zohledňující jeho aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje.

Hlavním cílem projektu bylo významným způsobem podpořit zkvalitnění vzdělávání a modernizaci prostředí pro žáky a pedagogické pracovníky prostřednictvím rozvoje kvalitní infrastruktury. Tento typ investice představuje nezbytný předpoklad pro nutný nárůst v nabídce kvalitně připravených lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a navazující inovace. Dále je nutnou podmínkou pro pružnou a efektivní reakci na potřeby širšího regionu na straně jedné a na druhé straně zároveň rozvíjela specifické kompetence, které jsou ve vzdělávacím systému gymnázia v Kadani unikátní a odrážejí aktivity dotčených oborů chemie, fyziky, biologie a ICT.

Modernizace BioChem Lab

  • město Kadaň, ČEZ a.s. a Gymnázium, Kadaň
  • rozpočet: 812 tis. Kč.

V rámci projektu “BioChem Lab” došlo k inovaci vybavení laboratoří chemie a biologie umožňující moderní, bezpečnou a atraktivní výuku v předmětech chemie a biologie.