O škole

Vítejte ve škole

Za dvě století existence kadaňského gymnázia, nejprve německého a později českého, se v jeho pedagogickém sboru i mezi studenty objevila řada vědecky erudovaných a mravně obdivuhodných osobností, Čechů, Němců a Židů, jejichž význam dalece přesáhl hranice českých zemí a střední Evropy. Škola nabízí vzdělání založené na sdílených hodnotách – úcta, spravedlnost, pozitivní vztah k výuce, odvahu prosazovat názory své a respektovat názory jiných. Studenti jsou připraveni na celoživotní vzdělávání, které jim poskytuje odbornost a kreativitu v měnícím se světě. Na naší škole studuje přes 300 studentů a pracuje přes 30 zaměstnanců. Všichni společně vytváříme různorodou a přátelskou komunitu.

Naše poslání

Našim hlavním cílem je vychovat vynikající osobnosti, které budou chápat hodnotu znalostí, vážit si jich a nebudou se je zdráhat poskytnout společnosti.

Naše vize

Naše škola je respektovaná instituce v regionu poskytující vysoce kvalitní a komplexní vzdělání. Škola využívá nejmodernější metody a přístupy ke vzdělávání, které propojuje s tradičními přístupy. Jsme otevřená škola nabízející mimo vzdělávacích služeb také kulturní a populárně naučné aktivity pro veřejnost. Absolventi Gymnázia studují na prestižních českých a zahraničních vysokých školách a následně se uplatňují ve výzkumu, komerční a státní sféře. Se studenty podporujeme snižování zátěže životního prostředí a pomáháme rozvíjet region okolo nás. Škola má plnou podporu zřizovatele Ústeckého kraje a partnerů (města Kadaně, univerzit a významných firem v regionu). Gymnázium je financováno z více nezávislých zdrojů.

Naše hodnoty

Naše škola respektuje a vyznává základní demokratické hodnoty. Svobodu, která respektuje individualitu studentů a možnost volby směru vzdělání. Úctu vůči pravidlům a tradicím školy a spravedlnost při řešení problémů. Zodpovědnost za studium ve škole ze strany studentů, pedagogů a rodičů.

Historie školy

Kadaňské gymnázium je 5. nejstarší střední školou Ústeckého kraje a celého českého severozápadu. Navazuje na bohatou tradici městské latinské školy v Kadani, která již ve středověku byla předním školským ústavem, vyhledávaným studenty z Čech i okolních zemí. Zároveň se hlásí k odkazu humanistické akademie, vedené na hradě Hasištejně u Kadaně vzdělaným aristokratem Bohuslavem Hasištejnským z Lobkowicz († 1510). Je také nástupcem gymnázia v Doupově, zřízeného již roku 1767, neboť u zrodu gymnaziálního ústavu v Kadani stáli právě doupovští piaristé. Od svého založení v roce 1803 představovalo kadaňské gymnázium (Gymnasium Caadanense) klíčovou vzdělávací a kulturní instituci rozsáhlé oblasti Kadaňska, kterou navštěvovali studenti nejen z Kadaně, ale též z Vejprt, Přísečnice, Kovářské, Perštejna, Klášterce nad Ohří, Radonic, Vilémova, Mašťova či Doupova. Gymnázium významně přispívalo k vytváření kadaňských městských a regionálních elit, zdejší absolventi mířili na důležité středoevropské univerzity v Praze, Vídni, Innsbrucku, Mnichově, Lipsku a Berlíně.

Naši profesoři

Fotogalerie

Přihláška ke studiu na naší škole