O škole

Vítejte ve škole

Za dvě století existence kadaňského gymnázia, nejprve německého a později českého, se v jeho pedagogickém sboru i mezi studenty objevila řada vědecky erudovaných a mravně obdivuhodných osobností, Čechů, Němců a Židů, jejichž význam dalece přesáhl hranice českých zemí a střední Evropy. Škola nabízí vzdělání založené na sdílených hodnotách – úcta, spravedlnost, pozitivní vztah k výuce, odvahu prosazovat názory své a respektovat názory jiných. Studenti jsou připraveni na celoživotní vzdělávání, které jim poskytuje odbornost a kreativitu v měnícím se světě. Na naší škole studuje přes 300 studentů a pracuje přes 30 zaměstnanců. Všichni společně vytváříme různorodou a přátelskou komunitu.

Naše poslání

Našim hlavním cílem je vychovat vynikající osobnosti, které budou chápat hodnotu znalostí, vážit si jich a nebudou se je zdráhat poskytnout společnosti.

Naše vize

Naše škola je respektovaná instituce v regionu poskytující vysoce kvalitní a komplexní vzdělání. Škola využívá nejmodernější metody a přístupy ke vzdělávání, které propojuje s tradičními přístupy. Jsme otevřená škola nabízející mimo vzdělávacích služeb také kulturní a populárně naučné aktivity pro veřejnost. Absolventi Gymnázia studují na prestižních českých a zahraničních vysokých školách a následně se uplatňují ve výzkumu, komerční a státní sféře. Se studenty podporujeme snižování zátěže životního prostředí a pomáháme rozvíjet region okolo nás. Škola má plnou podporu zřizovatele Ústeckého kraje a partnerů (města Kadaně, univerzit a významných firem v regionu). Gymnázium je financováno z více nezávislých zdrojů.

Naše hodnoty

Naše škola respektuje a vyznává základní demokratické hodnoty. Svobodu, která respektuje individualitu studentů a možnost volby směru vzdělání. Úctu vůči pravidlům a tradicím školy a spravedlnost při řešení problémů. Zodpovědnost za studium ve škole ze strany studentů, pedagogů a rodičů.

Historie školy

Kadaňské gymnázium je 5. nejstarší střední školou Ústeckého kraje a celého českého severozápadu. Navazuje na bohatou tradici městské latinské školy v Kadani, která již ve středověku byla předním školským ústavem, vyhledávaným studenty z Čech i okolních zemí. Zároveň se hlásí k odkazu humanistické akademie, vedené na hradě Hasištejně u Kadaně vzdělaným aristokratem Bohuslavem Hasištejnským z Lobkowicz († 1510). Je také nástupcem gymnázia v Doupově, zřízeného již roku 1767, neboť u zrodu gymnaziálního ústavu v Kadani stáli právě doupovští piaristé. Od svého založení v roce 1803 představovalo kadaňské gymnázium (Gymnasium Caadanense) klíčovou vzdělávací a kulturní instituci rozsáhlé oblasti Kadaňska, kterou navštěvovali studenti nejen z Kadaně, ale též z Vejprt, Přísečnice, Kovářské, Perštejna, Klášterce nad Ohří, Radonic, Vilémova, Mašťova či Doupova. Gymnázium významně přispívalo k vytváření kadaňských městských a regionálních elit, zdejší absolventi mířili na důležité středoevropské univerzity v Praze, Vídni, Innsbrucku, Mnichově, Lipsku a Berlíně.

Naši profesoři

Fotogalerie

E-Learning

Pro zvýšení úspěšnosti u přijímacích zkoušek pořádáme přípravné kurzy zdarma..

Technology

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Tuition

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Alumni

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Napište nám

    Přihláška ke studiu na naší škole