Talent města Kadaně

Cílem ankety je podpora a rozvoj talentovaných lidí především nejmladší věkové kategorie. Soutěžící jsou žáci a studenti základních škol a středních škol v Kadani, žáci a studenti škol mimo Kadaň s trvalých pobytem v Kadani. Návrhy podávají ředitelé škol včetně DDM Šuplík Kadaň a Základní umělecké školy Klementa Slavického Kadaň a veřejnost do 2 kategorií: talent v oblasti kultury a umění (cena Karla Havlíčka) – úspěšnost kandidáta na uměleckých soutěžích; talent v oblasti vzdělávání a vědy (cena Josefa Löschnera) – úspěšnost kandidáta v předmětových olympiádách, úspěšnost kandidáta v soutěžích středoškolské odborné činnosti.

2019

Fabián Bodnár

Fabián Bodnár - talent v oblasti vzdělávání a vědy (cena Josefa Löschnera)Fabián Bodnár je studentem posledního ročníku osmiletého gymnázia. Od začátku studia se profiluje v přírodovědných předmětech, kde i dosahuje významných úspěchů. Jeho nejvýznamnější počin je spoluobjevení či samostatný objev již tří proměnných hvězd s pořadím  1091, 1097 a 1100. Tento výsledek není porovnatelný žebříčkově v rámci škol, ale je vynikajícím “výzkumným” úspěchem prokazující znalosti z fyziky, počítačových technologií  a astronomie.

Na práci v astronomickém kroužku a jeho zájem navázala i práce v rámci nejvyšší středoškolské soutěže  – Středoškolská odborná činnost. Studenti v rámci této soutěže neprokazují jen okamžitou znalost tématu jako v olympiádách, ale musí několik měsíců systematicky pracovat na výzkumu konkrétního tématu. Studenti musí používat vědecké metody a hotovou práci se znaky bakalářské práce obhájit nejdříve na okresní a krajské úrovni před ostatními středoškolskými učiteli. Ve finále při postupu do celostátního kola práci obhajují již před porotou složenou z odborníků z vysokých škol a výzkumných ústavů. Fabián zpracoval práci na téma proměnných hvězd. Práce se zabývá obecnou teorií proměnných hvězd a dále se věnuje jednotlivým aspektům objevu. Mezi ně patří fotografování snímků, jejich analýza a kalibrace za použití metody fotometrie, hledání potenciálních proměnných hvězd a výpočet jejich period, ověření pořízených dat a poté i samotné vložení nové proměnné hvězdy do katalogu. Shrnutím práce jsou získaná data a informace o vlastní objevené proměnné hvězdě s názvem CzeV1097. Za tuto práci nejdříve získal 1. místo v okresním a krajském kole a následně 3. místo v celostátním kole.

Fabián se také podílí na organizaci dalších školních akcí, jako byly např. hry Globe Games nebo byl úspěšný v matematických a přírodovědných soutěžích Ústeckého kraje.

2017

Veronika Roubínová – mimořádné ocenění

Veronika Roubínová je vynikající studentkou posledního ročníku. Za dobu studia na naší škole získala zcela mimořádné úspěchy v matematice, logice, fyzice a informatice. Nejvýznamnějším úspěchem bylo obsazení dvakrát po sobě 1. místa v logické, matematické nebo fyzikální olympiádě ve velké konkurenci soutěžících v Ústeckém kraji a postup do celostátního kola. V celostátním kole se v roce např. 2016 v logické olympiádě umístila na 11. místě a stále byla nejlepší z celého Ústeckého kraje. Její úspěchy, přístup ke studiu a skromnost ve vystupování ji zařazuje mezi nejlepší studenty školy v historii školy. Zároveň to může opravňovat k vyslovení tvrzení, že je současnou nejlepší studentkou mezi studenty v Kadani. Veronika se často účastní řady soutěží a neváhá jít do školy i o víkendu a přitáhnout další své spolužáky ke studiu a řešení často obtížných úloh. Veronika zároveň působí v ZUŠ, kde má řadu dalších aktivit, které o ni dávají komplexní obrázek “ideální studentky”, která může jít příkladem svým vrstevníkům.

2016

Jakub Jan Fiala a Ondřej Kočan – v oblasti vzdělávání a vědy

 

Po našem studentovi Josefu Loschnerovi je pojmenováno významné ocenění města Kadaně, které se každý rok uděluje studentům. V roce 2016 byla udělena cena dvěma našim studentům Jakubu Fialovi a Ondřeji Kočanovi. Oba studenti dosáhli v rámci své práce na Gymnáziu nejlepších úspěchů, jaké si lze představit. V soutěži Středoškolská odborná činnost vyhráli všechna kola až po celostátní. Jejich práci představuje nová učebnice anglického jazyka s mnoha netradičními prvky, které ji popularizují mezi mladými lidmi. Významné na obou studentech je celkové nasazení a “tah na branku”, které je významně odlišuje od většiny jejich vrstevníků. Na učebnici pracovali přes dva roky a dokázali se naučit řadu dovedností, které jiní studenti získávají studiem.

2014

Eliška Pšeničková – v oblasti vzdělávání a vědy

Dita Pšeničková – v oblasti kultury a umění

Dita Pšeničková je studentkou kvarty Gymnázia Kadaň. Je všestranně umělecky nadaná, velmi slibně rozvíjí svůj talent v oblasti literární, kde se účastní soutěží pro mladé autory a sklízí zasloužené úspěchy, systematicky se věnuje baletní průpravě a nechybí ji ani talent výtvarný. V červnu 2014 proběhl křest literárního sborníku Setkání, který zahrnoval literární příspěvky jednak studentů kadaňského gymnázia, jednak seniorů z místního Domova pro seniory. Ve sborníku byla nejen publikována výborná povídka Dity Pšeničkové Nejlepší kamarádi navždy, Dita se stala i autorkou titulní strany celého sborníku – její výtvarné ztvárnění stěžejního motivu sborníku – setkání dvou generací, bylo neobyčejně zdařilé a právem je na titulní straně.

V prosinci loňského roku se účastnila literární soutěže Nejsem na světě sám – O cenu Jiřího Šedého – Můj šťastný den, kde se svou povídkou Slovník vybojovala v celostátní soutěži 3. místo. Letos se této soutěže zúčastnila opět, tentokrát bylo tématem nejkrásnější místo na Zemi a ve velké konkurenci Dita vybojovala 2. místo. V dubnu letošního roku zaznamenala literární dráha Dity Pšeničkové další výrazný úspěch – ve velmi náročné soutěži Daniel – Holocaust a jeho reflexe se svou prací Stará láska nerezaví aneb Setkání po letech jí bylo uděleno Čestné uznání a její práce byla mezi nejlepšími osmi pracemi z celé republiky. V květnu se účastnila literární soutěže Památníku Terezín na téma „Mám se v Terezíně velice dobře…?“a se svou prací To, co vítr nerozfoukal opět v obrovské celostátní konkurenci jí byla udělena Cena Erika Poláka, kterou uděluje Terezínská iniciativa za mimořádně zdařilé vystižení atmosféry doby. V listopadu 2014 získala čestné ocenění za práci v celostátní literárně – historické soutěži TGM – život, dílo a význam pro současnost se svou prací Od peřinky k hrobu.

Dita si buduje i baletní dráhu, pravidelně vystupuje se souborem Taneční studio M Kadaň, pravidelně vystupuje na Závěrečném koncertu Studia M v Orfeu, který probíhá v květnu na závěr školního roku, pravidelně vystupuje na akcích pořádaných Tanečním studiem M pro veřejnost, ať už jde o samotný Ples TSM či jiné akce. V červnu 2014 dosáhla s TSM dalšího úspěchu, kdy se účastnily výběrového festivalu pro choreografy a taneční učitele a se svou choreografií Identita přesvědčily porotu a získaly certifikát potvrzující hrdý titul Taneční učitel 2014. Z výše uvedeného je zřejmé, že Dita Pšeničková je všestranně umělecky nadaná mladá dáma, která neustále rozvíjí svůj talent a zaslouženě začíná sklízet první úspěchy.

Eliška Pšeničková je studentkou posledního ročníku. Po celou dobu studia a především v posledním roce získala zcela mimořádné úspěchy v oboru biologie a ekologie. Z nejvýznamnějších je možné např. zmínit 3. místo v mezinárodní soutěži Biozvěst, 3. místo v krajském kole Ekologické olympiády nebo účast ve výběru mezinárodního semináře Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Často se i ve svém volném čase účastní tematických setkání s pracovníky z vědy a výzkumu v rámci Týdnů s biologií, Týdnu molekulárního praktika, Fluorescenční noci apod. Studentka není jen talentem v oboru biologie a ekologie, ale také nadšenou propagátorkou těchto věd mezi studenty a v poslední době již i příkladem pro mnoho dalších mladších studentů.

2013

Dinh Huy Nhat Minh – v oblasti vzdělávání a vědy

Martina Heroldová – v oblasti kultury a umění

Martina Heroldová působí v různých hudebních uskupeních. Zpívá sólově v ZUŠ v Kadani a na akcích spojených s aktivitami ZUŠ (koncerty, zlaté svatby apod.). Dále účinkuje ve sboru Favilla ZUŠ, s tímto tělesem vystupuje po koncertech v blízkém okolí, např. na adventu a jiných akcích města Kadaně. S dalšími studenty je členkou kvintetu Ingenium, se kterým hraje a zpívá převážně po vesnicích na menších kulturních akcích.
Dlouhodobě působí ve vokálně – instrumentální skupině našeho gymnázia Madrigal, kde působí v pozici sólové sopránové zpěvkyně a hraje na zobcovou sopránovou flétnu. S Madrigalem také získala největší úspěch – ocenění nejlepší sbor a nejlepší muzikální projev v krajském kole významné celostátní soutěže Opava Cantat 2013.
Z nejnovějších akcí se Martina účastní v “Kadaň zpívá” a externě spolupracuje jako sólistka s jirkovským sborem Hlahol na České mši vánoční. Martina si buduje sólovou pěveckou dráhu, účastnila se několika pěveckých soutěží, dostala se do krajských kol, kde skončila dokonce dvakrát na 1.místě. Coby sólistka vystupuje pravidelně na akcích Gymnázia Kadaň, zpívá na koncertech pořádaných ZUŠ Kadaň, aktivně se účastní kulturního života Kadaně a její sólová vystoupení při nejrůznějších příležitostech (Vánoce, velikonoce, Noc kostelů,…) bývají krásným uměleckým zážitkem.

Dinh Huy Hat Minh přes svůj nižší věk se již dokázal umístit na předních místech mnoha soutěží. Dinh Huy Hat Minh se pravidelně zúčastňuje olympiád a dalších soutěží zaměřených na talentovanou mládež. Vytvořil úspěšný návrh loga Nakladatelství Gymnázia Kadaň, kde musel prokázat pokročilé znalosti z počítačové grafiky a typografie.

 • 1. místě v krajském kole a na 15. místě v ČR: Eurorebus;
 • 2. místo v okresním kole a 3. místě v krajském kole: Matematická olympiáda;
 • 1. místě v okresním kole: Fyzikální olympiáda;
 • 2. místě v okresním kole: Olympiáda v německém jazyce;
 • 3. místě v okresním kole: Olympiáda v anglickém jazyce;
 • 4. místě v okresním kole: Olympiáda ze zeměpisu;
 • 7. místě v okresním kole: Olympiáda v českém jazyce;
 • 67. místě v ČR: Fykosí fyzikální.

2012

 • Zuzana Thao Ha Nguyen a Tereza Novotná – v oblasti kultury a umění (nominovány ZUŠ Kadaň)

2011

 • Filip De Bolle – v oblasti vzdělávání a vědy

2010

 • Veronika Roubínová – v oblasti vzdělávání a vědy (nominována 3. ZŠ Kadaň)
 • Tomáš Froněk a Jan Václavský – v oblasti kultury a umění (nominováni ZUŠ Kadaň)