SVVŠ – gymnázium při budování socialismu

V roce 1953 podle nové školské reformy dochází ke zkrácení povinné školní docházky z devíti na osm let. Návazně na to byla zrušena gymnázia a střední všeobecné vzdělání poskytovaly poslední tři ročníky (výběrové) jedenáctileté střední školy. Prvním ředitelem jedenáctileté střední školy se stal Václav Lemberg. Škola sídlila v budově dnešního gymnázia. V roce 1959 se škola přestěhovala do nové budovy (dnešní Základní školy Rudolfa Koblice). V roce 1960 se jedenáctiletá škola změnila na všeobecně vzdělávací školu – dvanáctiletku, která měla devět ročníků ZŠ a tři ročníky výběrové střední všeobecně vzdělávací školy. V roce 1964 došlo k oddělení ročníku střední všeobecně vzdělávací školy od základní školy a vytvořila se tak samostatná SVVŠ. Novým ředitelem byl Josef Pavlík.

V roce 1968 vzniká čtyřleté gymnázium s větví přírodovědnou a humanitní. V roce 1972 vycházejí první maturanti čtyřletého gymnázia.

Fotografie: Josef Kořenský