Maturitní ples

Home / Maturitní ročník / Maturitní ples
Maturitní ples

Povedený maturitní ples je jednou z nejkrásnějších vzpomínek na studentská léta, avšak samotná organizace plesu je velmi náročná činnost. Tento článek vám dává návod jak postupovat pro zabezpečení základních organizačních věcí ohledně maturitního plesu. Ples reprezentuje především školu, vyspělost maturantů, schopnost spolupráce studentů s učiteli a vedením školy navzájem, prezentuje školu na veřejnosti a vytváří image školy. Na plese spolupracují studenti maturitního ročníku, třídní profesor/ka, ředitel školy a Monika Froňková (zástupkyně SPGK pro ekonomické věci).

Organizace plesu

Formálním organizátorem plesu je Spolek přátel Gymnázia Kadaň a samotné gymnázium. Věcným organizátorem je třídní profesor/ka se svými studenty.

S organizací plesu je třeba začít nejpozději na začátku předposledního ročníku. Třída si stanoví organizační výbor, který tvoří 2-3 studenti a sejde se s ředitelem školy a zástupkyní SPGK.

Jednotlivé role

ředitel školy: v roli předsedy SPGK formálně zastupuje organizátory plesy, podepisuje všechny smlouvy a spolurozhoduje o důležitých organizačních rozhodnutích

třídní profesor/ka: domlouvá spolu se studenty věcnou stránku plesu, jedná s vedením školy o organizačních záležitostech týkající se plesu

studenti a jejich zástupci: studenti si zvolí své zástupce, kteří budou za ně jednat s vedením školy a dalšími účastníky (KZK, kapela, …); studenti jsou povinni prostřednictvím svých zástupců předkládat v dostatečném předstihu dokumenty k podpisu řediteli školy a účastnit se organizačních schůzek s vedením školy; studenti zajišťují věcnou stránku plesu

Monika Froňková: zástupkyně SPGK pro ekonomické věci zajišťuje studentům účetnictví, pohyby na účtu a studenti ji předávají doklady k proplacení

Termín plesu

Termín plesu si stanovují maturanti se svým třídním profesorem. Následně ho projednají s ředitelem školy a při oboustranné shodě si zarezervují termín plesu v Kulturním zařízení Kadaň. Protože z organizačních důvodů je jen omezený počet víkendů, kdy se může konat ples (3 x prosinec, 4 x leden a ve výjimečných případech 2 x únor), je nutné si termín zarezervovat co nejdříve.

Rozpočet plesu

Rozpočet plesu musí vždy skončit vyrovnaný, tzn. že na všechny výdaje existují příjmy. Důležité je si uvědomit, že v případě menších tříd jsou náklady na jednotlivce vyšší. SPGK spolu s gymnáziem zajišťují organizaci plesu, ale dělají to zdarma.

Z čeho se skládají příjmy:

Třídní fond: do třídního fondu je vhodné začít spořit od 1. ročníku resp. kvinty

Prodej lístků: většina maturitních plesů je vždy vyprodaná, každopádně příjmy z této položky získáváte až těsně před plesem

Prodej tomboly: zisk z tomboly určuje cena lístku za tombolu a výsledný počet prodaných lístků, příjmy z této položky získáte až po plese

Sponzorské dary: v posledních letech se získávají nejčastěji sponzorské dary ve výši jednotek tísíců Kč a nelze s nimi počítat, dokud je nemáte fyzicky na účtě (pro příjem sponzorských darů je nutné použít vzorovou smlouvu se SPGK)

Výdaje plesu seřazené dle důležitosti:

Pronájem sálu s ostrahou: pronájem sálu  s ostrahou obsahuje volitelně i další položky (osvětlení, pronájem prostor ve sklepě na občerstvení, základní úklid po plese), všechny tyto údaje jsou uvedené ve smlouvě, kterou podepisuje ředitel školy a zástupce třídy, smlouvu řediteli překládá třídní profesor nebo zástupce studentů

Autorská práva: poplatek za užití hudby a písní

Kapela: výdaje za kapelu se mohou výrazně lišit až o desítky tisíc, je nutné si vybrat kapelu a domluvit si s ní základní pravidla, která budou obsažena i ve smlouvě

Předtančení: výdaje na tanečního mistra, který s nimi nacvičí předtančení

Dárek třídnímu učiteli a květiny vedení školy: dárek třídnímu profesorovi/profesorce patří k dobré tradici a mj. ukazuje vztah studentů a učitele

Fotograf: fotograf na plese nejčastěji zajišťuje oficiální focení a natáčení videa, opět je důležité domluvit co nejlépe podmínky a uvést je do smlouvy

Výzdoba sálu: výzdoba sálu je na maturantech a opět dle rozsahu záleží na výsledné celkové ceně

Moderátor: nejčastěji si maturanti vybírají kadaňského moderátora Petra Stehlíka (Píďan), ale mohou si vybrat někoho jiného, pozor opět na domluvené podmínky a náklady

Ostatní výdaje: šerpy, skleničky, téma maturitního plesu, laserová show, přípitek, občerstvení, umělecká/sportovní vystoupení

Modelový rozpočet plesu
příjmy[Kč]výdaje[Kč]
třídní fond80 000pronájem sálu
vstupenky60 000kapela20 000
tombola20 000fotograf15 000
sponzorské dary20 000moderátor10 000
dary a květiny10 000
přípitek a občerstvení
ostatní výdaje30 000
celkem180 000celkem

Téma plesu

Plesy školy jsou jedním ze společenských vrcholů plesové sezóny v Kadani. Každá třída chce být originální, proto je téma důležité. Na druhou stranu je to nejčastějším místem sporu studentů.

Předtančení

Předtančení studentů je jedním z hlavních bodů programu plesu a je svázáno s tématem plesu. Kvalitního tanečního mistra je nutné si zajistit s dostatečným předstihem (před prázdninami), protože od září již probíhá nácvik. Nácvik předtančení může probíhat v tělocvičně školy, jen je potřeba se domluvit s vedením školy na čase z důvodu pronájmů tělocvičny nebo hodin tělesné výchovy. Nácvik předtančení nesmí narušovat výuku ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Dále je nutné počítat s tím, že se musí domluvit celá třída a ještě s tanečním mistrem na stejném čase, což nebývá jednoduché.

Program plesu

Program plesu se skládá z povinných a doplňkových částí.

Povinnými částmi programu jsou:

Předtančení

Proslovy studentů a ředitele školy

Šerpování

Předání darů třídnímu profesorovi / profesorce

Přípitek

Sólo pro učitele a rodiče

Volitelné části programu:

Umělecké a sportovní vystoupení

Půlnoční překvapení spojené s odšerpováním

Příprava a úklid sálu

Studenti mají možnost v rámci smlouvy být v sále a přilehlých prostorách dříve. Tento čas věnují přípravě sálu a poslednímu nácviku předtančení. V této chvíli jim mohou již pomáhat i studenti třetích ročníku, kteří mají většinou na starost tombolu a pomoc při šerpování. Po skončení plesu zajišťuje úklid KZK. Pokud, ale nepořádek bude rozsáhlý, tak musí maturanti s úklidem pomoci.