Přijímací řízení

Home / Přijímací řízení
Chcete mít co nejlepší podmínky pro vstup na vysokou školu? Pojďte k nám. Nabízíme Vám studium v moderně pojatých studijních oborech ve čtyřletém a osmiletém oboru gymnázia. V dnešní době je velmi důležité vystudovat kvalitní střední školu, která Vám umožní následné úspěšné studium na libovolných oborech vysokých škol. Mnozí z Vás ještě nejsou rozhodnuti, jak směřovat svoji budoucnost. Výběr studia na gymnáziu Vám nabídne další roky k rozhodnutí, kdy můžete utvářet a specializovat své zájmy k výslednému rozhodnutí o studiu na vysoké škole.

PRŮVODCE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍM

Jak na to

Naše gymnázium stejně jako všechny obory vzdělávání s maturitní zkouškou organizuje jednotnou přijímací zkoušky z českého jazyka  matematiky.
V případě potřeby nás prosím, kontaktujte, abychom Vám mohli dát jasnou odpověď na vaše dotazy (info@gymka.cz).

HLAVNÍ PRINCIPY

 • Jednotná přijímací zkouška
 • Až 3 přihlášky na tři obory
 • Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole.
 • Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě.
 • Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru.
 • Rozhodování při odevzdání přihlášky - přijetí určí pořadí a výsledky z kritérií

PŘIHLÁŠKA

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 •  Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA). Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 •  Podáním výpisu vytištěného z online systému.
 •  Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností.

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně www.dipsy.cz v průběhu ledna 2024. Elektronickou přihlášku bude možné podat od 1.2.2024 do 20.2.2024

1. Elektronická přihláška

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

 •  Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
 •  Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v  minulých letech.
 •  Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 •  Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením a to je vše.
Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.

U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.

Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce.

Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy. Pozvánka ke zkouškám přijde elektronicky.

Po vyhodnocení uvidíte výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky.

Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

2. Výpis ze systému

Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

 •  Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti.
 •  Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
 •  Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 •  Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
 •  Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).
Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělávání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.

U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.

Stačí jedna kopie od každé přílohy.

Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy.

Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.

Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

3. Tiskopis se všemi přílohami

Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

Nepotřebujete počítač ani mobilní telefon.

Ke každé přihlášce musíte přiložit listinné kopie všech příloh.

Musíte doručit listinnou přihlášku se všemi přílohami do každé školy.

Musíte si dohledat přesný název a adresu každé střední školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.

Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.

Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

Přihláška a další formuláře budou po vydání ministerstvem ke stažení zde (předpoklad od cca 10. ledna 2024).

Další formuláře a vzory vyplněných přihlášek ke studiu:

Základní škola potvrdí správnost údajů uvedených v přihlášce (razítko a podpis), příp. je možné doložit kopie požadovaných vysvědčení.

Přihlášku podepíše žák i oba jeho zákonní zástupci.

Uchazeč přiloží k přihlášce pouze potvrzené doklady uvedené v kritériích pro přijímací řízení (budou podle platných předpisů zveřejněny do 31. 1. 2024)

Údaje o umístění v soutěžích (pouze umístění, která se hodnotí v rámci stanovených kritérii – viz „Kritéria pro přijímací řízení“) potvrdí základní škola zvlášť, nejlépe přímo do přihlášky (další podpis a razítko ZŠ) a prázdné kolonky ZŠ proškrtá, příp. je možné doložit čestným prohlášením zákonných zástupců.

Přihláška musí být do Gymnázia doručena nejpozději 20. února 2024.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 3 přihlášky na různé střední školy nebo obory vzdělávání.

VÝSLEDKY

Výsledky přijímacího řízení se u přijatých uchazečů vyhlašují zveřejněním seznamu přijatých uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.

Dokumenty ke stažení:

Termíny přijímacích zkoušek

 • čtyřleté studium (po 9. třídě):

1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024
1. náhradní termín: 10. května 2023
2. náhradní termín: 11. května 2023

 • osmileté studium (po 5. třídě nebo po třídě při přijímání do vyššího než prvního ročníku):

1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

 • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

Místo konání přijímacích zkoušek

Centrum určí 1. března místo konání jednotné zkoušky uchazečem, a to jednu ze škol s oborem vzdělání s maturitní zkouškou, kam se uchazeč hlásí. Na oba termíny může být určena stejná škola.

Výše uvedené údaje se mohou do 31. 1. 2024 změnit.