Učebnice 2022/2023

Vážení studenti a rodiče níže máte seznam učebnic potřebných pro studium v daných ročnících.  Jednotlivé ročníky jsou oddělené tečkovanou čarou. V rámci jednoho ročníku máte učebnice společné pro osmileté i čtyřleté studium a učebnice různé pro každou třídu. Část učebnic zůstává z předchozích let, pak je nemusíte kupovat. Část pracovních sešitů z matematiky nakupuje škola pro všechny a vybírá od vás částku na jejich zaplacení. Některé učebnice v posledním ročníku jsou určené pouze pro maturanty.
Učebnice jsou určeny tzv. citací, která jasně identifikuje danou učebnici. Dále je za každou citací symbol otevřené knihy 📖. Tento symbol je zároveň odkazem na obrázek učebnice a nabídku prodejců (můžete využít i jiné).

Kvinta + 1. A, 1. B

Český jazyka a literatura
 • KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. 2., upr. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2009. 256 s. ISBN 978-80-7235-400-9.📖
 • SOUKAL, Josef a kol. Literatura pro I. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2001. 327 s. ISBN 80-7235-154-0. 📖
 • SOUKAL, Josef, ed. Čítanka pro I. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2001. 359 s. ISBN 80-7235-153-2. 📖
Dějepis
 • POPELKA, Miroslav a VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1, Pravěk a starověk. 2. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2008. 143 s. ISBN 978-80-7235-410-8.📖
 • ČORNEJ, Petr, ČORNEJOVÁ, Ivana a PARKAN, František. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 2, Středověk a raný novověk. 2. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2009. 160 s. ISBN 978-80-7235-430-6. 📖
Základy společenských věd
 • DENGLEROVÁ, Denisa et al. Společenské vědy pro 1. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ©2009. 3 sv. ISBN 978-80-7358-144-2.📖 (pracovní sešit ISBN 978-80-7358-145-9)
 • DUFEK, Pavel et al. Společenské vědy pro střední školy. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ©2010. 3 sv. ISBN 978-80-7358-152-7.📖 (pracovní sešit ISBN 978-80-7358-153-4)
Zeměpis
 • KARTOGRAFIE PRAHA. Školní atlas světa [kartografický dokument]. 5. vydání. Praha: Kartografie Praha, 2019. 1 atlas (183 stran). ISBN 978-80-7393-486-6. 📖
Hudební výchova
 • KOZÁKOVÁ, Soňa, Jiří ZIMA a Jiří MACEK. Já & písnička: zpěvník pro žáky základních škol 2. 1. vyd. Cheb: G + W, 2011, 192 s.📖
 • KOZÁKOVÁ, Soňa, Jiří ZIMA a Jiří MACEK. Já & písnička: zpěvník pro žáky základních škol 3. 1. vyd. Cheb: G + W, 2011, 235 s.📖
Matematika
 • JANEČEK, František. Sbírka úloh z matematiky pro střední školy: výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy. 5. vyd. Praha: Prometheus, 2008. 194 s. ISBN 978-80-7196-360-8. 📖
 • Pracovní sešity od nakladatelství Didaktis (zajistí škola)
Fyzika
 • SVOBODA, Emanuel, BEDNAŘÍK, Milan a ŠIROKÁ, Miroslava. Fyzika pro gymnázia. Mechanika. 6. vydání. Praha: Prometheus, 2020. 227 stran. ISBN 978-80-7196-482-7. 📖
Chemie
 • BENEŠOVÁ, Marika a kol. Odmaturuj! z chemie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, ©2014. 192 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-232-6. 📖
Biologie
 • BENEŠOVÁ, Marika a kol. Odmaturuj! z biologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, ©2013. 256 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-231-9. 📖

Kvinta

Anglický jazyk
 • JOHN, S. (2019). New Headway 4th Edition : Pre-Intermediate: Student’s Book 2019 Edition. OXFORD UP ELT. ISBN 978-0-19-477024-8.
 • SOARS, J., & SOARS, L. (2019). New Headway, 4th Edition Pre-Intermediate: Workbook with Key 2019 Edition. OXFORD UP ELT.
Německý jazyk
 • Aufderstrasse, H., Bock, H., Gerdes, M., & Müller, J. (2003). Themen aktuell 1. Hueber. 📖
 • Themen aktuell: pracovní sešit. 1. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, ©2004. 255 s. ISBN 3-19-161690-X. 📖

1. A, 1. B

Anglický jazyk
 • JOHN, S. (2019). New Headway 5th Edition : Pre-Intermediate: Student’s Book 2019 Edition. OXFORD UP ELT. ISBN 978-0-19-452914-3. 📖
 • SOARS, J., & SOARS, L. (2019). New Headway, 5h Edition Pre-Intermediate: Workbook with Key 2019 Edition. OXFORD UP ELT. 📖
Německý jazyk
 • DUSILOVÁ, Doris et al. Sprechen Sie Deutsch?: učebnice němčiny pro střední a jazykové školy: [kniha pro studenty]. 1. 2. vyd., dotisk [i.e. 3. vyd.]. Praha: Polyglot, 2002. 296, [26] s. ISBN 80-86195-17-1. 📖
Španělský jazyk
 • NAGY, Erika a SERES, Krisztina. Colores 1: kurz španělského jazyka: pro 2. stupeň základních škol, víceletá gymnázia a střední školy. Dubicko: INFOA, ©2009. 2 sv. ISBN 978-80-7240-666-1. 📖

Sexta + 2. A, 2. B

Český jazyka a literatura
 • KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. 2., upr. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2014. 245 s. ISBN 978-80-7235-535-8.📖
 • SOUKAL, Josef a kol. Literatura pro II. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2002. 309 s. ISBN 80-7235-182-6. 📖
 • SOUKAL, Josef, ed. Čítanka pro II. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2002. 351 s. ISBN 80-7235-183-4. 📖
Dějepis
 • ČORNEJ, Petr, ČORNEJOVÁ, Ivana a PARKAN, František. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 2, Středověk a raný novověk. 2. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2009. 160 s. ISBN 978-80-7235-430-6. 📖
 • HLAVAČKA, Milan a ČORNEJ, Petr. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 3, Novověk. Druhé vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2017. 175 stran. ISBN 978-80-7235-596-9. 📖
Základy společenských věd
 • DOBEŠOVÁ, Lenka et al. Společenské vědy pro střední školy. 3. díl. 2. vyd., aktualiz. a dopl. v souladu s novým občanským zákoníkem. Brno: Didaktis, ©2014. 3 sv. (95, 103, 55 s.). ISBN 978-80-7358-233-3.📖 (pracovní sešit ISBN 978-80-7358-234-0)
Zeměpis
 • KAŠPAROVSKÝ, Karel. Zeměpis II. v kostce: pro střední školy: [regionální geografie]. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008. 184 s. Maturita v kostce. V kostce. ISBN 978-80-253-0585-0. 📖
 • KARTOGRAFIE PRAHA. Školní atlas světa [kartografický dokument]. 5. vydání. Praha: Kartografie Praha, 2019. 1 atlas (183 stran). ISBN 978-80-7393-486-6. 📖
Hudební výchova
 • KOZÁKOVÁ, Soňa, Jiří ZIMA a Jiří MACEK. Já & písnička 3: zpěvník pro žáky základních škol. 1. vyd. Cheb: G + W, 2011, 235 s.📖
 • KOZÁKOVÁ, Soňa, ed., ZIMA, Jiří, ed. a MACEK, Jiří, ed. Já & písnička. 4: zpěvník pro žáky středních škol [hudebnina]. 1. vyd. Cheb: G + W, 2008. 1 zpěvník (223 s.). ISMN 979-0-706509-66-2.📖
Fyzika
 • SVOBODA, Emanuel, BEDNAŘÍK, Milan a ŠIROKÁ, Miroslava. Fyzika pro gymnázia. Mechanika. 6. vydání. Praha: Prometheus, 2020. 227 stran. ISBN 978-80-7196-482-7. 📖
 • SVOBODA, Emanuel a BARTUŠKA, Karel. Fyzika pro gymnázia. Molekulová fyzika a termika. 7. vydání. Praha: Prometheus, 2020. 187 stran. ISBN 978-80-7196-484-1. 📖
Chemie
 • BENEŠOVÁ, Marika a kol. Odmaturuj! z chemie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, ©2014. 192 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-232-6. 📖
Biologie
 • BENEŠOVÁ, Marika a kol. Odmaturuj! z biologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, ©2013. 256 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-231-9. 📖

Sexta

Matematika
 • Pracovní sešity od nakladatelství Didaktis (zajistí škola)
Anglický jazyk
 • JOHN, S. (2019). New Headway 5th Edition : Intermediate: Student’s Book 2019 Edition. OXFORD UP ELT. ISBN  📖
 • SOARS, J., & SOARS, L. (2019). New Headway, 5h Edition Intermediate: Workbook with Key 2019 Edition. OXFORD UP ELT. 📖
Německý jazyk
 • Aufderstrasse, H., Bock, H., Gerdes, M., & Müller, J. (2003). Themen aktuell 1. Hueber. 📖
 • Themen aktuell: pracovní sešit. 1. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, ©2004. 255 s. ISBN 3-19-161690-X. 📖

2. A, 2. B

Matematika
 • JANEČEK, František. Sbírka úloh z matematiky pro střední školy: výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy. 5. vyd. Praha: Prometheus, 2008. 194 s. ISBN 978-80-7196-360-8. 📖
 • Pracovní sešity od nakladatelství Didaktis (zajistí škola)
Anglický jazyk
 • JOHN, S. (2019). New Headway 4th Edition : Pre-Intermediate: Student’s Book 2019 Edition. OXFORD UP ELT. ISBN 978-0-19-477024-8.
 • SOARS, J., & SOARS, L. (2019). New Headway, 4th Edition Pre-Intermediate: Workbook with Key 2019 Edition. OXFORD UP ELT.
Německý jazyk
 • DUSILOVÁ, Doris et al. Sprechen Sie Deutsch?: učebnice němčiny pro střední a jazykové školy: [kniha pro studenty]. 1. 2. vyd., dotisk [i.e. 3. vyd.]. Praha: Polyglot, 2002. 296, [26] s. ISBN 80-86195-17-1. 📖
Španělský jazyk
 • NAGY, Erika a SERES, Krisztina. Colores 1: kurz španělského jazyka: pro 2. stupeň základních škol, víceletá gymnázia a střední školy. Dubicko: INFOA, ©2009. 2 sv. ISBN 978-80-7240-666-1. 📖

Septima + 3. A, 3. B

Český jazyka a literatura
 • KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. 2., upravené vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2015. 255 stran. ISBN 978-80-7235-634-8.📖
 • SOUKAL, Josef a kol. Literatura pro III. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2003. 336 s. ISBN 80-7235-227-X. 📖
 • SOUKAL, Josef. Čítanka pro III. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2003. 351 s. ISBN 80-7235-226-1. 📖
Matematika
 • Pracovní sešity od nakladatelství Didaktis (zajistí škola)
Dějepis
 • KUKLÍK, Jan a KUKLÍK, Jan. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 4, Nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: SPN, 2002. 215 s. ISBN 80-7235-175-3. 📖
Základy společenských věd
 • BRÁZDA, Radim et al. Společenské vědy pro střední školy. 4. díl. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ©2011. 3 sv. ISBN 978-80-7358-175-6. 📖 (pracovní sešit ISBN 978-80-7358-176-3)
Zeměpis
 • KAŠPAROVSKÝ, Karel. Zeměpis II. v kostce: pro střední školy: [regionální geografie]. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008. 184 s. Maturita v kostce. V kostce. ISBN 978-80-253-0585-0. 📖
 • KARTOGRAFIE PRAHA. Školní atlas světa [kartografický dokument]. 5. vydání. Praha: Kartografie Praha, 2019. 1 atlas (183 stran). ISBN 978-80-7393-486-6. 📖
 • KARTOGRAFIE PRAHA. Česko: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia [kartografický dokument]. 5. vydání. Praha: Kartografie Praha, 2020. 1 atlas (36 stran). ISBN 978-80-7393-510-8. 📖
Fyzika
 • LEPIL, Oldřich a ŠEDIVÝ, Přemysl. Fyzika pro gymnázia. Elektřina a magnetismus. 8. vydání. Praha: Prometheus, 2020. 191 stran. ISBN 978-80-7196-485-8. 📖
 • LEPIL, Oldřich. Fyzika pro gymnázia. Mechanické kmitání a vlnění. 6. vydání. Praha: Prometheus, 2021. 86 stran. ISBN 978-80-7196-483-4. 📖
Chemie
 • BENEŠOVÁ, Marika a kol. Odmaturuj! z chemie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, ©2014. 192 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-232-6. 📖
Biologie
 • BENEŠOVÁ, Marika a kol. Odmaturuj! z biologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, ©2013. 256 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-231-9. 📖

Septima

Anglický jazyk
 • JOHN, S. (2019). New Headway 5th Edition : Upper-Intermediate: Student’s Book 2019 Edition. OXFORD UP ELT. 📖
 • SOARS, J., & SOARS, L. (2019). New Headway, 5h Edition Upper-Intermediate: Workbook with Key 2019 Edition. OXFORD UP ELT. 📖
Německý jazyk
 • Aufderstrasse, H., Bock, H., Gerdes, M., & Müller, J. (2003). Themen aktuell 1. Hueber. 📖
 • Themen aktuell: pracovní sešit. 1. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, ©2004. 255 s. ISBN 3-19-161690-X. 📖

3. A, 3. B

Anglický jazyk
 • JOHN, S. (2019). New Headway 4th Edition : Intermediate: Student’s Book 2019 Edition. OXFORD UP ELT. ISBN 978-0-19-477025-5.
 • SOARS, J., & SOARS, L. (2019). New Headway, 4th Edition Intermediate: Workbook with Key 2019 Edition. OXFORD UP ELT. ISBN 978-0-19-477027-9
Německý jazyk
 • DUSILOVÁ, Doris et al. Sprechen Sie Deutsch?: učebnice němčiny pro střední a jazykové školy: [kniha pro studenty]. 1. 2. vyd., dotisk [i.e. 3. vyd.]. Praha: Polyglot, 2002. 296, [26] s. ISBN 80-86195-17-1. 📖
Ruský jazyk
 • KARNĚJEVA, Ljudmila. Ruština: maturitní příprava: [B1-B2]. Dubicko: INFOA, ©2011. 224 s. Nová maturita. ISBN 978-80-7240-755-2. 📖

Maturanti

Český jazyka a literatura
 • KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 4. ročník gymnázií. 2., upravené vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2017. 240 stran. ISBN 978-80-7235-632-4.📖
 • SOUKAL, Josef a kol. Literatura pro IV. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2005. 390 s. ISBN 80-7235-311-X. 📖
 • SOUKAL, Josef a kol. Čítanka pro IV. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2004. 326 s. ISBN 80-7235-270-9. 📖
Anglický jazyk
 • JOHN, S. (2019). New Headway 4th Edition : Intermediate: Student’s Book 2019 Edition. OXFORD UP ELT. ISBN 978-0-19-477025-5.
 • SOARS, J., & SOARS, L. (2019). New Headway, 4th Edition Intermediate: Workbook with Key 2019 Edition. OXFORD UP ELT. ISBN 978-0-19-477027-9
Matematika
 • Pracovní sešity od nakladatelství Didaktis (zajistí škola)
Dějepis
 • KUKLÍK, Jan a KUKLÍK, Jan. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 4, Nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: SPN, 2002. 215 s. ISBN 80-7235-175-3. 📖
Základy společenských věd
 • BRÁZDA, Radim et al. Společenské vědy pro střední školy. 4. díl. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ©2011. 3 sv. ISBN 978-80-7358-175-6. 📖 (pracovní sešit ISBN 978-80-7358-176-3)
 • MĚŠŤÁNEK, Tomáš. Filozofie pro 4. ročník středních škol. 1. vyd. v nakl. Fraus, Celkově 6., upr. a dopl. vyd. [Praha]: Tripolia, ©2012. 126 s. ISBN 978-80-7238-516-4. 📖 (pouze maturanti ze ZSV)
Zeměpis
 • KASTNER, Jiří et al. Geografie 4: geografie České republiky: pro střední školy. 3., přepracované vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2016. 104 stran. ISBN 978-80-7235-571-6.📖
 • KARTOGRAFIE PRAHA. Česko: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia [kartografický dokument]. 5. vydání. Praha: Kartografie Praha, 2020. 1 atlas (36 stran). ISBN 978-80-7393-510-8. 📖
Fyzika
 • LEPIL, Oldřich a kol. Fyzika: sbírka úloh pro střední školy. 4. vydání. Praha: Prometheus, 2018 dotisk. 269 stran. Učebnice pro střední školy. ISBN 978-80-7196-463-6. 📖
Chemie
 • BENEŠOVÁ, Marika a kol. Odmaturuj! z chemie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, ©2014. 192 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-232-6. 📖
Biologie
 • BENEŠOVÁ, Marika a kol. Odmaturuj! z biologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, ©2013. 256 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-231-9. 📖
 • JELÍNEK, Jan a ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 11. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2014. 579 s., [92] s. obr. příl. ISBN 978-80-7182-338-4. 📖 (pouze maturanti z Biologie)

Oktáva

Německý jazyk
 • Aufderstrasse, H., Bock, H., Gerdes, M., & Müller, J. (2003). Themen aktuell 1. Hueber. 📖
 • Themen aktuell: pracovní sešit. 1. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, ©2004. 255 s. ISBN 3-19-161690-X. 📖

4. A

Německý jazyk
 • DUSILOVÁ, Doris et al. Sprechen Sie Deutsch?: učebnice němčiny pro střední a jazykové školy: [kniha pro studenty]. 1. 2. vyd., dotisk [i.e. 3. vyd.]. Praha: Polyglot, 2002. 296, [26] s. ISBN 80-86195-17-1. 📖