Učebnice 2022/2023

Vážení studenti a rodiče níže máte seznam učebnic potřebných pro studium v daných ročnících.  Jednotlivé ročníky jsou oddělené tečkovanou čarou. V rámci jednoho ročníku máte učebnice společné pro osmileté i čtyřleté studium a učebnice různé pro každou třídu. Část učebnic zůstává z předchozích let, pak je nemusíte kupovat. Část pracovních sešitů z matematiky nakupuje škola pro všechny a vybírá od vás částku na jejich zaplacení. Některé učebnice v posledním ročníku jsou určené pouze pro maturanty.
Učebnice jsou určeny tzv. citací, která jasně identifikuje danou učebnici. Dále je za každou citací symbol otevřené knihy ?. Tento symbol je zároveň odkazem na obrázek učebnice a nabídku prodejců (můžete využít i jiné).

Kvinta + 1. A, 1. B

Český jazyka a literatura
 • KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. 2., upr. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2009. 256 s. ISBN 978-80-7235-400-9.?
 • SOUKAL, Josef a kol. Literatura pro I. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2001. 327 s. ISBN 80-7235-154-0. ?
 • SOUKAL, Josef, ed. Čítanka pro I. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2001. 359 s. ISBN 80-7235-153-2. ?
Dějepis
 • POPELKA, Miroslav a VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 1, Pravěk a starověk. 2. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2008. 143 s. ISBN 978-80-7235-410-8.?
 • ČORNEJ, Petr, ČORNEJOVÁ, Ivana a PARKAN, František. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 2, Středověk a raný novověk. 2. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2009. 160 s. ISBN 978-80-7235-430-6. ?
Základy společenských věd
 • DENGLEROVÁ, Denisa et al. Společenské vědy pro 1. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ©2009. 3 sv. ISBN 978-80-7358-144-2.? (pracovní sešit ISBN 978-80-7358-145-9)
 • DUFEK, Pavel et al. Společenské vědy pro střední školy. 2. díl. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ©2010. 3 sv. ISBN 978-80-7358-152-7.? (pracovní sešit ISBN 978-80-7358-153-4)
Zeměpis
 • KARTOGRAFIE PRAHA. Školní atlas světa [kartografický dokument]. 5. vydání. Praha: Kartografie Praha, 2019. 1 atlas (183 stran). ISBN 978-80-7393-486-6. ?
Hudební výchova
 • KOZÁKOVÁ, Soňa, Jiří ZIMA a Jiří MACEK. Já & písnička: zpěvník pro žáky základních škol 2. 1. vyd. Cheb: G + W, 2011, 192 s.?
 • KOZÁKOVÁ, Soňa, Jiří ZIMA a Jiří MACEK. Já & písnička: zpěvník pro žáky základních škol 3. 1. vyd. Cheb: G + W, 2011, 235 s.?
Matematika
 • JANEČEK, František. Sbírka úloh z matematiky pro střední školy: výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy. 5. vyd. Praha: Prometheus, 2008. 194 s. ISBN 978-80-7196-360-8. ?
 • Pracovní sešity od nakladatelství Didaktis (zajistí škola)
Fyzika
 • SVOBODA, Emanuel, BEDNAŘÍK, Milan a ŠIROKÁ, Miroslava. Fyzika pro gymnázia. Mechanika. 6. vydání. Praha: Prometheus, 2020. 227 stran. ISBN 978-80-7196-482-7. ?
Chemie
 • BENEŠOVÁ, Marika a kol. Odmaturuj! z chemie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, ©2014. 192 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-232-6. ?
Biologie
 • BENEŠOVÁ, Marika a kol. Odmaturuj! z biologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, ©2013. 256 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-231-9. ?

Kvinta

Anglický jazyk
 • JOHN, S. (2019). New Headway 4th Edition : Pre-Intermediate: Student’s Book 2019 Edition. OXFORD UP ELT. ISBN 978-0-19-477024-8.
 • SOARS, J., & SOARS, L. (2019). New Headway, 4th Edition Pre-Intermediate: Workbook with Key 2019 Edition. OXFORD UP ELT.
Německý jazyk
 • Aufderstrasse, H., Bock, H., Gerdes, M., & Müller, J. (2003). Themen aktuell 1. Hueber. ?
 • Themen aktuell: pracovní sešit. 1. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, ©2004. 255 s. ISBN 3-19-161690-X. ?

1. A, 1. B

Anglický jazyk
 • JOHN, S. (2019). New Headway 5th Edition : Pre-Intermediate: Student’s Book 2019 Edition. OXFORD UP ELT. ISBN 978-0-19-452914-3. ?
 • SOARS, J., & SOARS, L. (2019). New Headway, 5h Edition Pre-Intermediate: Workbook with Key 2019 Edition. OXFORD UP ELT. ?
Německý jazyk
 • DUSILOVÁ, Doris et al. Sprechen Sie Deutsch?: učebnice němčiny pro střední a jazykové školy: [kniha pro studenty]. 1. 2. vyd., dotisk [i.e. 3. vyd.]. Praha: Polyglot, 2002. 296, [26] s. ISBN 80-86195-17-1. ?
Španělský jazyk
 • NAGY, Erika a SERES, Krisztina. Colores 1: kurz španělského jazyka: pro 2. stupeň základních škol, víceletá gymnázia a střední školy. Dubicko: INFOA, ©2009. 2 sv. ISBN 978-80-7240-666-1. ?

Sexta + 2. A, 2. B

Český jazyka a literatura
 • KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. 2., upr. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2014. 245 s. ISBN 978-80-7235-535-8.?
 • SOUKAL, Josef a kol. Literatura pro II. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2002. 309 s. ISBN 80-7235-182-6. ?
 • SOUKAL, Josef, ed. Čítanka pro II. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2002. 351 s. ISBN 80-7235-183-4. ?
Dějepis
 • ČORNEJ, Petr, ČORNEJOVÁ, Ivana a PARKAN, František. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 2, Středověk a raný novověk. 2. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2009. 160 s. ISBN 978-80-7235-430-6. ?
 • HLAVAČKA, Milan a ČORNEJ, Petr. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 3, Novověk. Druhé vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2017. 175 stran. ISBN 978-80-7235-596-9. ?
Základy společenských věd
 • DOBEŠOVÁ, Lenka et al. Společenské vědy pro střední školy. 3. díl. 2. vyd., aktualiz. a dopl. v souladu s novým občanským zákoníkem. Brno: Didaktis, ©2014. 3 sv. (95, 103, 55 s.). ISBN 978-80-7358-233-3.? (pracovní sešit ISBN 978-80-7358-234-0)
Zeměpis
 • KAŠPAROVSKÝ, Karel. Zeměpis II. v kostce: pro střední školy: [regionální geografie]. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008. 184 s. Maturita v kostce. V kostce. ISBN 978-80-253-0585-0. ?
 • KARTOGRAFIE PRAHA. Školní atlas světa [kartografický dokument]. 5. vydání. Praha: Kartografie Praha, 2019. 1 atlas (183 stran). ISBN 978-80-7393-486-6. ?
Hudební výchova
 • KOZÁKOVÁ, Soňa, Jiří ZIMA a Jiří MACEK. Já & písnička 3: zpěvník pro žáky základních škol. 1. vyd. Cheb: G + W, 2011, 235 s.?
 • KOZÁKOVÁ, Soňa, ed., ZIMA, Jiří, ed. a MACEK, Jiří, ed. Já & písnička. 4: zpěvník pro žáky středních škol [hudebnina]. 1. vyd. Cheb: G + W, 2008. 1 zpěvník (223 s.). ISMN 979-0-706509-66-2.?
Fyzika
 • SVOBODA, Emanuel, BEDNAŘÍK, Milan a ŠIROKÁ, Miroslava. Fyzika pro gymnázia. Mechanika. 6. vydání. Praha: Prometheus, 2020. 227 stran. ISBN 978-80-7196-482-7. ?
 • SVOBODA, Emanuel a BARTUŠKA, Karel. Fyzika pro gymnázia. Molekulová fyzika a termika. 7. vydání. Praha: Prometheus, 2020. 187 stran. ISBN 978-80-7196-484-1. ?
Chemie
 • BENEŠOVÁ, Marika a kol. Odmaturuj! z chemie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, ©2014. 192 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-232-6. ?
Biologie
 • BENEŠOVÁ, Marika a kol. Odmaturuj! z biologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, ©2013. 256 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-231-9. ?

Sexta

Matematika
 • Pracovní sešity od nakladatelství Didaktis (zajistí škola)
Anglický jazyk
 • JOHN, S. (2019). New Headway 5th Edition : Intermediate: Student’s Book 2019 Edition. OXFORD UP ELT. ISBN  ?
 • SOARS, J., & SOARS, L. (2019). New Headway, 5h Edition Intermediate: Workbook with Key 2019 Edition. OXFORD UP ELT. ?
Německý jazyk
 • Aufderstrasse, H., Bock, H., Gerdes, M., & Müller, J. (2003). Themen aktuell 1. Hueber. ?
 • Themen aktuell: pracovní sešit. 1. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, ©2004. 255 s. ISBN 3-19-161690-X. ?

2. A, 2. B

Matematika
 • JANEČEK, František. Sbírka úloh z matematiky pro střední školy: výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy. 5. vyd. Praha: Prometheus, 2008. 194 s. ISBN 978-80-7196-360-8. ?
 • Pracovní sešity od nakladatelství Didaktis (zajistí škola)
Anglický jazyk
 • JOHN, S. (2019). New Headway 4th Edition : Pre-Intermediate: Student’s Book 2019 Edition. OXFORD UP ELT. ISBN 978-0-19-477024-8.
 • SOARS, J., & SOARS, L. (2019). New Headway, 4th Edition Pre-Intermediate: Workbook with Key 2019 Edition. OXFORD UP ELT.
Německý jazyk
 • DUSILOVÁ, Doris et al. Sprechen Sie Deutsch?: učebnice němčiny pro střední a jazykové školy: [kniha pro studenty]. 1. 2. vyd., dotisk [i.e. 3. vyd.]. Praha: Polyglot, 2002. 296, [26] s. ISBN 80-86195-17-1. ?
Španělský jazyk
 • NAGY, Erika a SERES, Krisztina. Colores 1: kurz španělského jazyka: pro 2. stupeň základních škol, víceletá gymnázia a střední školy. Dubicko: INFOA, ©2009. 2 sv. ISBN 978-80-7240-666-1. ?

Septima + 3. A, 3. B

Český jazyka a literatura
 • KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. 2., upravené vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2015. 255 stran. ISBN 978-80-7235-634-8.?
 • SOUKAL, Josef a kol. Literatura pro III. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2003. 336 s. ISBN 80-7235-227-X. ?
 • SOUKAL, Josef. Čítanka pro III. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2003. 351 s. ISBN 80-7235-226-1. ?
Matematika
 • Pracovní sešity od nakladatelství Didaktis (zajistí škola)
Dějepis
 • KUKLÍK, Jan a KUKLÍK, Jan. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 4, Nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: SPN, 2002. 215 s. ISBN 80-7235-175-3. ?
Základy společenských věd
 • BRÁZDA, Radim et al. Společenské vědy pro střední školy. 4. díl. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ©2011. 3 sv. ISBN 978-80-7358-175-6. ? (pracovní sešit ISBN 978-80-7358-176-3)
Zeměpis
 • KAŠPAROVSKÝ, Karel. Zeměpis II. v kostce: pro střední školy: [regionální geografie]. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008. 184 s. Maturita v kostce. V kostce. ISBN 978-80-253-0585-0. ?
 • KARTOGRAFIE PRAHA. Školní atlas světa [kartografický dokument]. 5. vydání. Praha: Kartografie Praha, 2019. 1 atlas (183 stran). ISBN 978-80-7393-486-6. ?
 • KARTOGRAFIE PRAHA. Česko: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia [kartografický dokument]. 5. vydání. Praha: Kartografie Praha, 2020. 1 atlas (36 stran). ISBN 978-80-7393-510-8. ?
Fyzika
 • LEPIL, Oldřich a ŠEDIVÝ, Přemysl. Fyzika pro gymnázia. Elektřina a magnetismus. 8. vydání. Praha: Prometheus, 2020. 191 stran. ISBN 978-80-7196-485-8. ?
 • LEPIL, Oldřich. Fyzika pro gymnázia. Mechanické kmitání a vlnění. 6. vydání. Praha: Prometheus, 2021. 86 stran. ISBN 978-80-7196-483-4. ?
Chemie
 • BENEŠOVÁ, Marika a kol. Odmaturuj! z chemie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, ©2014. 192 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-232-6. ?
Biologie
 • BENEŠOVÁ, Marika a kol. Odmaturuj! z biologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, ©2013. 256 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-231-9. ?

Septima

Anglický jazyk
 • JOHN, S. (2019). New Headway 5th Edition : Upper-Intermediate: Student’s Book 2019 Edition. OXFORD UP ELT. ?
 • SOARS, J., & SOARS, L. (2019). New Headway, 5h Edition Upper-Intermediate: Workbook with Key 2019 Edition. OXFORD UP ELT. ?
Německý jazyk
 • Aufderstrasse, H., Bock, H., Gerdes, M., & Müller, J. (2003). Themen aktuell 1. Hueber. ?
 • Themen aktuell: pracovní sešit. 1. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, ©2004. 255 s. ISBN 3-19-161690-X. ?

3. A, 3. B

Anglický jazyk
 • JOHN, S. (2019). New Headway 4th Edition : Intermediate: Student’s Book 2019 Edition. OXFORD UP ELT. ISBN 978-0-19-477025-5.
 • SOARS, J., & SOARS, L. (2019). New Headway, 4th Edition Intermediate: Workbook with Key 2019 Edition. OXFORD UP ELT. ISBN 978-0-19-477027-9
Německý jazyk
 • DUSILOVÁ, Doris et al. Sprechen Sie Deutsch?: učebnice němčiny pro střední a jazykové školy: [kniha pro studenty]. 1. 2. vyd., dotisk [i.e. 3. vyd.]. Praha: Polyglot, 2002. 296, [26] s. ISBN 80-86195-17-1. ?
Ruský jazyk
 • KARNĚJEVA, Ljudmila. Ruština: maturitní příprava: [B1-B2]. Dubicko: INFOA, ©2011. 224 s. Nová maturita. ISBN 978-80-7240-755-2. ?

Maturanti

Český jazyka a literatura
 • KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 4. ročník gymnázií. 2., upravené vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2017. 240 stran. ISBN 978-80-7235-632-4.?
 • SOUKAL, Josef a kol. Literatura pro IV. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2005. 390 s. ISBN 80-7235-311-X. ?
 • SOUKAL, Josef a kol. Čítanka pro IV. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2004. 326 s. ISBN 80-7235-270-9. ?
Anglický jazyk
 • JOHN, S. (2019). New Headway 4th Edition : Intermediate: Student’s Book 2019 Edition. OXFORD UP ELT. ISBN 978-0-19-477025-5.
 • SOARS, J., & SOARS, L. (2019). New Headway, 4th Edition Intermediate: Workbook with Key 2019 Edition. OXFORD UP ELT. ISBN 978-0-19-477027-9
Matematika
 • Pracovní sešity od nakladatelství Didaktis (zajistí škola)
Dějepis
 • KUKLÍK, Jan a KUKLÍK, Jan. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 4, Nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: SPN, 2002. 215 s. ISBN 80-7235-175-3. ?
Základy společenských věd
 • BRÁZDA, Radim et al. Společenské vědy pro střední školy. 4. díl. Vyd. 1. Brno: Didaktis, ©2011. 3 sv. ISBN 978-80-7358-175-6. ? (pracovní sešit ISBN 978-80-7358-176-3)
 • MĚŠŤÁNEK, Tomáš. Filozofie pro 4. ročník středních škol. 1. vyd. v nakl. Fraus, Celkově 6., upr. a dopl. vyd. [Praha]: Tripolia, ©2012. 126 s. ISBN 978-80-7238-516-4. ? (pouze maturanti ze ZSV)
Zeměpis
 • KASTNER, Jiří et al. Geografie 4: geografie České republiky: pro střední školy. 3., přepracované vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2016. 104 stran. ISBN 978-80-7235-571-6.?
 • KARTOGRAFIE PRAHA. Česko: školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia [kartografický dokument]. 5. vydání. Praha: Kartografie Praha, 2020. 1 atlas (36 stran). ISBN 978-80-7393-510-8. ?
Fyzika
 • LEPIL, Oldřich a kol. Fyzika: sbírka úloh pro střední školy. 4. vydání. Praha: Prometheus, 2018 dotisk. 269 stran. Učebnice pro střední školy. ISBN 978-80-7196-463-6. ?
Chemie
 • BENEŠOVÁ, Marika a kol. Odmaturuj! z chemie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, ©2014. 192 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-232-6. ?
Biologie
 • BENEŠOVÁ, Marika a kol. Odmaturuj! z biologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Didaktis, ©2013. 256 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-231-9. ?
 • JELÍNEK, Jan a ZICHÁČEK, Vladimír. Biologie pro gymnázia: (teoretická a praktická část). 11. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2014. 579 s., [92] s. obr. příl. ISBN 978-80-7182-338-4. ? (pouze maturanti z Biologie)

Oktáva

Německý jazyk
 • Aufderstrasse, H., Bock, H., Gerdes, M., & Müller, J. (2003). Themen aktuell 1. Hueber. ?
 • Themen aktuell: pracovní sešit. 1. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, ©2004. 255 s. ISBN 3-19-161690-X. ?

4. A

Německý jazyk
 • DUSILOVÁ, Doris et al. Sprechen Sie Deutsch?: učebnice němčiny pro střední a jazykové školy: [kniha pro studenty]. 1. 2. vyd., dotisk [i.e. 3. vyd.]. Praha: Polyglot, 2002. 296, [26] s. ISBN 80-86195-17-1. ?