Excelence škol

Úspěšnost školy z pohledu vzdělávání je možné sledovat dle úspěchu jednotlivých studentů. Pro střední školy je jedním z žebříčků úspěch v programu Excelence středních škol MŠMT ČR. Od školního roku 2012/2013 do 2017/2018 bylo zařazeno do programu excelence přes 260 žáků naší školy, přičemž každý rok stoupá úspěšnost o cca 10-15 %. Z pohledu úspěšnosti v rámci ostatních škol je možné využít absolutní výsledek, který je ale zkreslen velikostí školy (více žáků = větší šance na úspěch) a regionem (Praha – vyšší počet vysokoškolsky vzdělané populace). Přes tyto výchozí nevýhodné podmínky je naše škola úspěšná. Výsledky z roku 2017/2018 nás opět při přepočtu na žáka řadí na 2. místo v Ústeckém kraji a v absolutních číslech jsme nejlepší školou okresu Chomutov a 66. v ČR Při přepočtu na žáka jsme na 27. místě v ČR.

2019/2020

Informační systém Excelence nebyl otevřen pro zadávání výsledků za rok 2019/2020. Z tohoto důvodů, poprvé od existence této soutěže, nejsou srovnatelné výsledky mezi školami.

2018/2019

Rok 2018/2019 nás opět při přepočtu na žáka řadí na 5. místo v Ústeckém kraji, ale rozdíly mezi 2.-5. místem jsou minimální. Letošní pokles je poznamenaný především nárůstem škol v oblasti sportovních úspěchů, kde především školy ve velkých městech se zázemím pro profesionální kolektivní sporty stahují vynikající sportovce a následně pak jsou výrazněji úspěšnější.

Ve školním roce se v rámci soutěží MŠMT ČR umístilo necelých 60 studentů z toho na první desítku dosáhlo 30 studentů. Na hodnocených místech byli: Lucie Bajerová (Soutěže v cizích jazycích – Ruský jazyk – kategorie II), Fabián Bodnár (Středoškolská odborná činnost – obor fyzika), Adéla Houdková (Zeměpisná olympiáda – kategorie ZŠ C a Chemická olympiáda – kategorie D), Ondřej Klusák (Středoškolská odborná činnost – obor biologie), Dominik Nodžák (Soutěže v cizích jazycích – Ruský jazyk – kategorie I) a Alice Helebrandtová (Olympiáda v českém jazyce – kategorie SŠ).

2017/2018

Výsledky z roku 2017/2018 nás opět při přepočtu na žáka řadí na 2. místo v Ústeckém kraji a v absolutních číslech jsme nejlepší školou okresu Chomutov a 66. v ČR. Při zohlednění velikosti školy jsme na 27. místě v ČR, tzn. čtyři roky po sobě jsme mezi 30 nejlepšími školami v Česku.

Ve školním roce se v rámci soutěží MŠMT ČR umístilo 50 studentů z toho na hodnocených místech byli:  Veronika Roubínová (Logická, Fyzikální a Matematická olympiáda), Klára Bradová (Soutěž v cizích jazycích – španělština), Lucie Bajerová a Michal Štolfa (Soutěž v cizích jazycích – ruština), David Roubín (Fyzikální olympiáda), Jiří Klepp (Středoškolská odborná činnost – obor geologie a geografie), Nico Janich (Soutěž v cizích jazycích – angličtina), Marek Dobiáš (Zeměpisná olympiáda).

2016/2017

Naše škola v žebříčku MŠMT ČR Excelence středních škol získala 10,5 bodu. Protože tento výsledek se opakuje již několik let, lze z něho vyvozovat závěry ohledně kvality našich studentů a jejich přípravy ve škole. V tomto roce s ohledem na počet žáků je naše škola opět nejlepší v Ústeckém kraji.

V rámci ČR jsme obsadili bez ohledu na velikost školy 67. místo a při zohlednění počtu žáků byla naše škola 25. v ČR. Tzn. že jsme několik let po sobě obsadili místo mezi 30 nejlepšími školami v celém Česku.

V soutěžích se tento rok umístilo přes 30 studentů. Hodnocené umístění získali: Veronika Roubínová (Logická a Fyzikální olympiáda), Jan Hrůza (Logická, Fyzikální, Biologická a Chemická olympiáda, soutěž v programování), Tomáš Hlavatý (Fyzikální a Biologická olympiáda), Kateřina Čermáková a Sabina Žigová (soutěž v cizích jazycích – ruština), Andrea Geisselová a Pavlína Kufová se prací věnovanou obyvatelům zaniklého města Přísečnice (Středoškolská odborná činnost – obor filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenské obory), Marek Dobiáš (Soutěž v cizích jazycích – angličtina, Dějepisná olympiáda).

2015/2016

Naše škola v žebříčku MŠMT ČR Excelence středních škol získala za školní rok 2015/2016  12 bodů. Tento výsledek je nejlepším v historii celé školy. V tomto roce s ohledem na počet žáků je naše škola 21. nejlepší v České republice a nejlepší v Ústeckém kraji. Je to mimořádný úspěch našich studentů a učitelů a ukazuje, že v Kadani je spousta chytrých mladých lidí, kteří nejprve na základních školách dostanou kvalitní přípravu a na gymnáziu rozvineme jejich nadání a talent do hloubky a šíře srovnatelné s nejlepšími školami v České republice. Při pohledu na absolutní výsledky (bez zohlednění počtu žáků) byla naše škola 4. nejlepší v kraji a 54. v České republice.

V tomto roce se v hodnocených soutěžích umístil i rekordní počet studentů – 53. Bodově ohodnocené umístění získali: Veronika Roubínová (Logická, Fyzikální a Matematická olympiáda), Jan Hrůza (Matematická, Biologická a Fyzikální olympiáda), Tomáš Hlavatý (Biologická a Chemická olympiáda), Martina Pátková (Soutěž v cizích jazycích – španělština), Adéla Štěrbová (Soutěž v cizích jazycích – ruština), Jakub Jan Fiala a Ondřej Kočan (Středoškolská odborná činnost – obor tvorba učebních pomůcek).

2014/2015

Naše škola se umístila při přepočtu na žáka na 1. místě v Ústeckém kraji. V absolutních číslech nás předběhlo jen Gymnázium v Teplicích, které má přes 800 studentů. V celé ČR v absolutních číslech jsme 41. nejlepší školou a při přepočtu na velikost školy jsme obsadili 16. místo.

Čtyři desítky studentů se ve školním roce 2014/2015 umístilo v rámci soutěží hodnocených MŠMT ČR. Bodované umístění získali: Jiří Peštuka a Jakub Špirka (soutěž v cizích jazycích – ruština), Markéta Raadová (soutěž v cizích jazycích – španělština), Miroslav Pressler (Středoškolská odborná činnost – obor geologie a geografie), Eliška Pšeničková (Biologická olympiáda, Středoškolská odborná činnost – obor zdravotnictví), Jan Hrůza (Matematická a Biologická olympiáda), Nhat Minh Dinh Huy (Matematická olympiáda a Chemická olympiáda), Veronika Roubínová (Matematická a Fyzikální olympiáda), Tomáš Hlavatý (Chemická olympiáda).

2011/2012 – 2013/2014

Naše škola se v těchto letech účastnila díky těmto studentům: Martina Pátková a Markéta Raadová (Soutěž v cizích jazycích – španělština), Jakub Špirka (Soutěž v cizích jazycích – ruština), Jan Mistr (Středoškolská odborná činnost – obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie), Pavla Částková (Středoškolská odborná činnost – obor pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času), Eliška Pšeničková (Biologická olympiáda), Kristýna Bohuslavová (Soutěž v cizích jazycích – francouzština, Středoškolská odborná činnost – obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie), Markéta Raadová (Soutěž v cizích jazycích – španělština), Jan Kulhánek (Středoškolská odborná činnost – obor geologie a geografie), Karel Kindl (Středoškolská odborná činnost – obor historie), Filip De Bolle (Matematická olympiáda).