Poradenství

PORADENSTVÍ

Carl Furtmüller – pedagog a psycholog

New York v době exilu před nacismem

PORADENSTVÍ

Testování potenciálu ke studiu

dvakrát během studia

PORADENSTVÍ

Přizpůsobujeme formu studia

individuálním potřebám studentů

Naše škola nabízí svým studentům a rodičům poradenské služby v několika oblastech.

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Zaměřujeme se na pomoc studentům, kteří mají problémy se školou či ve škole, a pomáháme při poruchách učení, pozornosti, chování, tzv. hyperaktivitě (ADHD) apod. V méně závažných případech identifikujeme problémy a  doporučujeme další postup. Toto poradenství na naší škole zajišťuje výchovná a kariérní poradkyně spolu s psycholožkou, metodičkou prevence a asistentkou pedagoga.

  • Mgr. Lendvorská Šárka – výchovná a kariérní poradkyně
  • PhDr. Věra Smolíková – psycholožka
  • Mgr. Truhlářová Martina – metodička primární prevence
PREVENCE

Koncepce prevence obsahující minimální preventivní program se soustředí na důležitá celospolečenská témata, mezi která se řadí šikana, projevy agresivity, důsledky užívání návykových látek, zdravý životní styl a prevence poruch příjmu potravy, vandalismus, xenofobie a rasismus, patologické hráčství apod. Preventivní aktivity jsou konané formou přednášek, rozhovorů, třídnických hodin a filmového vzdělávání. Přednášky vedou odborníci na danou problematiku.

  • Mgr. Truhlářová Martina – metodička primární prevence
  • Minimální preventivní program: GK_MPP_PLAN_2019_2024
KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

Problematiku výběru vysoké školy a budoucího povolání je u nás sledována systematicky. V průběhu třetího ročníku studenti ve spolupráci s psycholožkou provádí test na komplexní testování potenciálu našich studentů ke studiu a k jejich směřování v přírodovědném nebo humanitním směru. Studenti se po absolvování testů mohou dozvědět, zda mají předpoklady uspět více v přírodovědných nebo společenských oborech. Studentům posledních ročníků pomáháme se zásadním rozhodnutím, zda zvládnou nároky konkrétní vysoké školy.  Kariérní poradce také pomáhá studentům se správným podáním přihlášky.

  • Mgr. Lendvorská Šárka – výchovná a kariérní poradkyně
PRÁCE S NADANÝMI ŽÁKY

Naše škola dlouhodobě individuálně pracuje s nadanými žáky a dosahuje s nimi mimořádných úspěchu v individuálních soutěžích. Rozsah metod práce s nadanými žáky specifikuje dlouhodobý plán, který je zpracován již v druhém  období. Práci s nadanými žáky se věnuje vedení školy ve spolupráci s výchovnou poradkyní a jednotlivými učiteli.

PSYCHOLOŽKA

S psycholožkou spolupracujeme již několik let. Spolupráce se primárně zaměřuje na komplexní testování potenciálu našich studentů ke studiu a k jejich směřování v přírodovědném nebo humanitním směru. Pro tyto účely využíváme specializované testy struktury inteligence. Testy jsou vyhodnocované psychologem, a poté jsou výsledky předány studentům a jejich zákonným zástupcům. Psycholožka také pomáhá studentům s různými problémy během jejich studia.

PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Pedagogicko-psychologická poradna Kadaň (dále jen PPP Kadaň) je školské poradenské pracoviště. V současné době v ní pracují 3 psychologové, 4 speciální pedagogové (jeden z nich je zároveň logoped) a jedna sociální pracovnice. Našimi klienty jsou děti od 3 do 19 let (či do ukončení vzdělávání), jejich rodiče a učitelé z Kadaňska, Klášterecka a přilehlých obcí. Pracovníci PPP Kadaň jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Vyšetření i konzultace v PPP jsou bezplatné.

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje Pracoviště Kadaň
Fibichova 1129
432 01 Kadaň (mapa)

Tel./fax: 474 334 487
Tel.: 474 332 427
E-mail: kadan@pppuk.cz
Web: http://www.pppuk.cz/poradny/kadan

Novinky

Přístupy pro studenty

Další stránky

Nejbližší události