Fakultní škola Přf UJEP

Získání ocenění fakultní školy je jedním z nejvyšších ohodnocení kvality školy z pohledu vysokého školství v Česku. Tím, že se jedná i o naší regionální univerzitu je takové ocenění milejší, protože nás zná více než univerzity od nás vzdálené.

Sedmička je šťastné číslo a my jsme 7. fakultní školou Přírodovědecké fakulty Univerzity J. Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Otevírají se nám bližší a užší možnosti spolupráce s vynikajícími odborníky na přírodovědné předměty a jejich vybavení.
Za tímto výsledkem, ale musí být kvalitní práce se studenty a s výsledky, které jsou srovnatelné a lepší s nejlepšími školami v kraji a republice. Proč jsem fakultní školou právě my?

  1. Na škole je velmi dobré materiální a technické vybavení pro výuku přírodovědných a případně technických předmětů.
  2. Kvalita výuky se projevuje úspěšným zapojením studentů do mimoškolních studentských aktivit (dobré umísťování v přírodovědně, případně technicky zaměřených soutěžích apod.) a v přijetí absolventů školy ke studiu na vysokých školách přírodovědného a technického typu.
  3. Na škole probíhají přírodovědně nebo technicky zaměřené semináře a přednášky vedené experty z praxe, z VŠ nebo AV ČR.
  4. Do výuky přírodovědných, případně technických předmětů jsou pravidelně zařazována praktická cvičení ve specializovaných učebnách a laboratořích, případně i v terénu. Ve vyučovacích metodách v přírodovědně, případně technicky zaměřených předmětů jsou výrazně uplatňovány moderní formy a metody výuky a inovační trendy, a to i v rámci mezipředmětových vztahů.
  5. Vedení školy a zainteresovaní vyučující mají zájem aktivně se podílet na spolupráci s PřF UJEP.