Vysokoškolské studium

O studiu

Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje v konzultačním středisku v Kadani celoživotní vzdělávání (CŽV) v rámci akreditovaného bakalářského studijního oboru Ekonomika a management. Dále fakulta zajišťuje v prostorách fakulty v Ústí nad Labem v rámci akreditovaných bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů Ekonomika a management, Regionální rozvoj a veřejná správa (bakalářský i navazující magisterský stupeň) a CŽV v rámci akreditovaného bakalářského studijního oboru Sociální práce.

Vážení zájemci,

v letošním roce je opět možnost se přihlásit ke studiu oboru Ekonomika a management v Kadani. Studium se bude odehrávat na Gymnáziu v Kadani a podmínky upravuje níže uvedená směrnice. Další informace naleznete přímo na stránkách FSE UJEP v Úst nad Labem.

Směrnice děkana ke studiu v Kadani