Dobrá škola Ústeckého kraje

Home / Naše úspěchy / Dobrá škola Ústeckého kraje
Soutěž je vyhlášena jako součást aktualizace Strategie na zlepšení výsledků vzdělávání ve středních školách zřizovaných Ústeckým krajem. V rámci motivační soutěže Dobrá škola je hodnocen například podíl žáků s vyznamenáním, účast na olympiádách, středoškolská odborná činnost, vědomostní soutěže, odborné profesní soutěže apod. Posuzuje se také spolupráce s VŠ a jinými vzdělávacími institucemi či spolupráce se zaměstnavateli a sociálními partnery, zajištění vzdělávacích kurzů a exkurzí, vydavatelská činnost, vyrovnaný roční rozpočet školy, projektová činnost a také vnitřní motivační nástroje pro pedagogy. Nevýhodou v soutěži je menší velikost školy z pohledu žáků nebo ekonomických aktivit. Výsledky se vyhlašují v rámci každoroční porady ředitelů.

2017

V tomto roce soutěžila již gymnázia zvlášť. Naše škola i přes nevýhodně nastavené parametry ve vztahu k velikosti školy se dokázala umístit na vynikajícím 4. místě.

 1. Gymnázium Ústí nad Labem
 2. Gymnázium Teplice
 3. Podkrušnohorské gymnázium Most
 4. Gymnázium  Kadaň

Každá soutěž má svá pravidla a ne vždy jsou na 100 % spravedlivá. Dobrá škola Ústeckého kraje je takovou soutěží, ale i když víme, že “přeprat” velké školy je skoro nemožné, tak stejně soutěžíme. Na první 3 místa jsme nedosáhli, ale byli jsme ze všech gymnázií čtvrtí, což je skvělý úspěch po 6. místě v roce 2014. Úspěch je to studentů, učitelů a tím pádem celé školy.

2014

Gymnázium v Kadani získalo významné ocenění dlouhodobé práce naší školy, našich žáků a kolegů. Naše škola byla oceněna 6. místem v rámci soutěže “Dobrá škola Ústeckého kraje”. Zároveň byla nejlepší školou v regionu Chomutov a 4. nejlepším gymnáziem v celém kraji.

Oceněné školy v soutěži Dobrá školy Ústeckého kraje:

 1. Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace, ve výši 1 000 tis. Kč,
 2. Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace ve výši 750 tis. Kč,
 3. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace ve výši 500 tis. Kč,
 4. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace, ve výši 400 tis. Kč,
 5. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, příspěvková organizace, ve výši 350 tis. Kč,
 6. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace, ve výši 300 tis. Kč,
 7. Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, ve výši 250 tis. Kč,
 8. Střední škola technická, Most, příspěvková organizace, ve výši 200 tis. Kč,
 9. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace, ve výši 150 tis. Kč,
 10. Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace, ve výši 100 tis. Kč.