Projekty

Škola se dlouhodobě snaží přiblížit se představě moderní školy odpovídající potřebám a změnám společnosti 21. století. Jedním z nástrojů této změny je modernizace technického zázemí školy.
Projektová činnost je jedním z nosných prvků umožňující investice do majetku školy. Od roku 2012 bylo úspěšně realizováno 28 projektů v celkové výši cca 29 mil. Kč, z toho mzdové prostředky činily cca 3,1 mil. Kč. Finančně největší část tvořily projekty financované z prostředků Evropské unie cca 18,5 mil. Kč, dále zřizovatel, město Kadaň, ČEZ, ČEPS atd. Škola je zapojena do projektů v partnerství s UJEP v Ústí nad Labem. Projekty se týkají metodické práce v oblasti výuky přírodních věd a inkluze. Z pohledu investic byla škola úspěšná v rámci projektu IROP, který byl zastřešen KÚ ÚK. Je realizován projekt OP VVV. Z prostředků mimo EU byla škola úspěšná s projektem na komplexní rekonstrukci suterénu v roce 2018 a modernizaci malé tělocvičny v roce 2019. V následujících letech se předpokládá výměny podlahy ve velké tělocvičně. Mimo tyto prostředky bylo realizováno nucené odvětrávání laboratoře chemie.