Studentská rada

ZÁJEMCI O STUDIUM

Osmiletý plán k úspěšné maturitě

pro vaši budoucnost.

ŽIVOT VE ŠKOLE

Naše škola vám

nabídne studium i zábavu

Studentská rada je nezávislým, samosprávným a plně demokratickým orgánem při Gymnáziu v Kadani. Hlavním cílem je, aby se studenti na škole cítili co nejlépe, mohli se účastnit nejrůznějších akcí, mohli se dále rozvíjet a v neposlední řadě, aby byl vyslyšen jejich názor. Zástupci jednotlivých tříd mohou na pravidelných zasedáních Studentské rady vyslovit svůj názor či výtku k dění na škole a zároveň jsou plně informováni o nejaktuálnějších tématech, problémech a akcích.

Školní rok 2017/2018
Školní rok 2016/2017

Přístupy pro studenty

Nejbližší události