Zájmové kroužky

Zájmové kroužky nabízíme zdarma a v co nejširším spektru. Naším cílem je naplnit volný čas odpočinkem a zábavou a kompenzovat často jednostranné učební činnosti ve škole. Je to také příležitost k poznání různých činností a oblastí života společnosti, k formování vědomostí, dovedností a schopností či zájmů, naučit se trávit volný čas ve prospěch tělesného a duševního zdraví, k vnitřně bohatému životu a rozvoji osobnosti. Z důvodu zachování pestrosti kroužků spolupracujeme s externími odborníky a nadšenci nebo přímo organizacemi jako např. Divadlo Navenek.

Kroužky ve školním roce 2018/2019:

  • latina
  • geologický
  • astronomický
  • programování, robotika a 3d tisk
  • matematika – příprava k maturitě
  • chemie
  • robotika