Zájmové kroužky

Zájmové kroužky nabízíme zdarma a v co nejširším spektru. Naším cílem je naplnit volný čas odpočinkem a zábavou a kompenzovat často jednostranné učební činnosti ve škole. Je to také příležitost k poznání různých činností a oblastí života společnosti, k formování vědomostí, dovedností a schopností či zájmů, naučit se trávit volný čas ve prospěch tělesného a duševního zdraví, k vnitřně bohatému životu a rozvoji osobnosti. Z důvodu zachování pestrosti kroužků spolupracujeme s externími odborníky a nadšenci nebo přímo organizacemi jako např. Divadlo Navenek.

Kroužky ve školním roce 2022/2023:

Astronomický

Astronomický kroužek již vedeme řadu let. Naši účastníci objevují hvězdy, učí se poznávat hvězdy a planety a zároveň se učí logicky přemýšlet a hledat řešení různých problémů. Protože se používají moderní dalekohledy, tak se účastníci naučí používat aplikovanou robotiku a programování. Mimo to si užijí spoustu zábavy a radosti při nočních pozorování astronomických úkazů.

Geologický

Přírodovědný kroužek, resp. kroužek zaměřený na naši přírodu nebo její část má na naší škole dlouholetou tradici. Naši studenti již na počátku devadesátých let zkoumali životní prostředí v Kadani a zapojovali se mezinárodních programů. V současné době máme tři zájmové aktivity zaměřené na krajinu okolo nás. Prvním a nejstarším je ekologický kroužek (Ekoškola), dalším v pořadí je geologický a nejnovější je zaměřený na meteorologii a enviromentalistiku. Naši účastníci poznávají a předpovídají počasí podle tlaku a mraků, a zároveň se učí logicky přemýšlet o dopadu svého způsobu života na přírodu a učí se hledat řešení současných problémů. Během svých aktivit využívají moderní meteorologickou techniku, data o počasí zpracovávají na počítačích programují výstupy z meteostanice. Mimo to si užijí spoustu zábavy při pozorování bouřek, mraků, nalézaní krásných nerostů.

DRAMA CLUB / divadelní kroužek

setkávání divadelních nadšenců
Letos chceme napsat a uvést hru o tom, jak vznikly značky Adidas a Puma (SPOILER ALERT: už ten opravdový příběh je skvělý, natož až to hodíme na jeviště). Chcete nám pomoct napsat scénář? Přijďte. Chcete hrát? Přijďte. Chcete nám pomoct s kostýmy nebo scénou? Přijďte. Chcete pomoci režírovat? Prostě přijďte.

Dračí Doupě

Dračí doupě, Dungeons and Dragons a další podobné stolní hry na hrdiny v posledních letech zažívají druhou renesanci. Josef Špánek s Vojtou Fišerem jsme tak přišli s nápadem, že by “dračák” přivedli i k nám na gymnázium. Staňte se součástí této hrdinské hry.

Příprava na FCE zkoušky

Příprava na zkoušky FCE Cambridge English First. Zkouška FCE na jazykové úrovni B2 je pro všechny, jejichž znalost angličtiny umožňuje její efektivní využití v mnoha každodenních situacích, mimo jiné v práci a během výuky.

3d tisk a virtuální reality

Tvorba vlastních projektů a tisku na d tiskárnách školy. V rámci virtuální reality si vyzkoušíme výuková prostředí nebo hry.

Robotika

Je nový kroužek, který poběží druhým rokem. Cílem je naučit se vytvářet jednoduché roboty ze stavebnic lego a podobných. V případě hlubšího zájmu, můžeme i soutěžit s  dalšími školy z Česka a světa.

Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Žáci a učitelé spolu aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou celým programem a zaručí naplnění kritérií pro získání mezinárodního ocenění. Program Ekoškola probíhá kromě České Republiky také v dalších 52 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 25,000 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education). V ČR zapojeno 250 škol, některé získaly titul již 3 x. V červnu 2018 jsme počtvrté získali titul Ekoškola (Eco-School) a rádi bychom si toto ocenění udrželi i do budoucna. Na webových stránkách přinášíme informace o činnostech, které proběhly nebo je plánujeme. Uvítáme také jakékoli náměty pro další činnosti.

Kruhový trénink

Udržet se ve formě potřebujeme všichni. Kruhový trénink je oblíbená skupinová aktivita jak cvičit a zároveň se u cvičení i pobavit.