Nakladatelství

logo_nakladatelstviKaždá řádná instituce zabývající se výukou nebo vědou by měla čas od času vydat knihu pro své žáky nebo i ostatní školy a rodiče. Naše škola je takovou institucí, proto založila své vlastní nakladatelství, které ji umožní vydávat knihy pod svým jménem “Nakladatelství Gymnázium Kadaň, resp. Gymnasium Caadanense”. Tímto počinem navázalo naše gymnázium na dlouholetou tradici vydávání publikací a ročenek na našem gymnáziu.

První knihou našeho nakladatelství se stala publikace autora Dr. Hlaváčka Svědkové minulosti – inspirace pro budoucnost. V roce 2014 byl dokončen ve spolupráci s Domovem seniorů v Kadani soubor poezie a próz žáků gymnázia, kterou doplnili ilustracemi žáci pod odborným vedením Mgr. Tomáše Řeháka, učitele výtvarné výchovy našeho gymnázia. V roce 2015 byl dokončen ve spolupráci s Domovem seniorů v Kadani projekt mapující “osudové devítky”. Na závěr projektu byla vydána publikace shrnující získané informace. Na tvorbě knihy se podíleli pedagogové a studenti Gymnázia v Kadani, senioři z Domova seniorů, bývali učitelé a absolventi školy. Zajímavým partnerem byl i autor stránky o Kadani ze sociální sítě Facebook nebo pracovníci archivu města Kadaně.

V roce 2016 nakladatelství vydalo první edici studentskou učebnici anglického jazyka. Studenti se poté vrhli vlastní drahou a další vydání již vydávají pod vlastním nakladatelstvím. Zatím poslední publikací je dílo Tomáše Ráliše “Svině”.

Vydavatelská činnost
odborné publikace:
pro podporu výuky umění a kultury – divadelní hra
pro podporu výuky anglického jazyka:
pro podporu výuky dějepisu a základů společenských věd
pro podporu výuky Českého jazyka a literatury

Přístupy pro studenty

Další stránky

Nejbližší události