Pedagogická osobnost středních škol v Kadani

Cena pedagogické osobnosti středních škol v Kadani se uděluje při příležitosti dne učitelů významným pedagogům působícím na středních školách v Kadani.

2022

V roce 2022 bylo ocenění uděleno profesorce Tereze Gvoždiákové.

Tereza Gvoždiáková je absolventkou Gymnázia v Kadani, kde maturovala v roce 2005 ve třídě Evy Bylinové. Tereza již za svých studií, během nichž projevovala zájem zejména o českou literaturu, začala hrát divadlo. V gymnaziálním divadelním kroužku ztvárnila své první role v zdramatizované povídce Ivana Vyskočila Zrádce a v Lorcově aktovce Láska dona Perlimplína a žárlivost Belisina. V roce 2004 se stala zakládající členkou Divadla Navenek a zahrála si v mnoha rolích, z nichž ovšem postupně přešla k režii. Po maturitní zkoušce se vydala do Českých Budějovic, aby úspěšně zakončila studium bohemistiky na Filosofické fakultě Jihočeské univerzity v tomto městě. První pedagogické pracovní zkušenosti získala v rámci kurzů anglického jazyka a od roku roku 2017 začala učit na Základní a mateřské škole v Perštejně. O rok později svázala svůj osud i se svoji středoškolskou Alma mater gymnáziem v Kadani, kde působí dodnes.

Tereza Gvoždiáková je příkladem učitelky, která nejenom hoří, ale sálá z ní teplo, které předává svým žákům, žákyním, kolegům a kolegyním. Zároveň je tato nenahraditelná pedagogická vlastnost podložena vysokou úrovni odborné erudice, snahou dostat ze svých svěřenců a svěřenkyň to nejlepší nebo pomoci slabším. Jako správná učitelka má i manažerské organizační schopnosti, které získala během své praxe. Hluboké lidské vlastnosti Tereza ukázala mj. aktivitami v oblasti dobrovolné práce pedagogické i sociální. Nic o ni lépe nevypovídá více než to, když během náročné distanční výuky na dvou školách ve svém volném čase ještě organizovala skupinu studentů, učitelů a dobrovolníků v rámci akce „Kadaň pomáhá“, organizovala psaní dopisů seniorům nebo chodila do nemocnice v Kadani pomáhat.

Tereza je komplexní pedagogická osobnost, která mění svět okolo sebe učením, pomocí a příkladem. Neustále se vzdělává a hledá nové metody výuky, které následně implementuje na svých hodinách. Její pečlivý a individuální přístup ji pomohl při navazování přátelských vztahů se svým okolím a zapojování žáků a žákyň do mnoha školních i mimoškolních aktivit. Zároveň se snaží stát v pozadí a vyzdvihovat práci ostatních – svých žáků a žákyň.
Gymnázium v Kadani je hrdé na své absolventy a absolventky. Tereza není ředitelkou školy, jednatelkou nemocnice, ministryní, primářkou, soudkyní nebo spisovatelkou jako jiné absolventky či absolventi. Přesto se již v mladém věku stala něčím důležitějším – vynikající učitelkou škol, kde působí. My zaměstnanci a studenti gymnázia v Kadani jsme vděčni, že jednou z nich je i naše škola.

2019

V roce 2019 bylo ocenění uděleno zástupkyni ředitele Aleně Markové.

Pedagogové Gymnázia v Kadani je a vždy byla rozmanitá skupina lidí složená z vysoce odborně erudovaných osobností, umělců, vynikajících pedagogů, vědců a nadšenců ve svých oborech, které se jim často staly koníčky. Všichni tito lidé mají jednu důležitou vlastnost společnou. Přes 200 let vytvářejí střední školství v Kadani a pomáhají nadaným mladým lidem vstoupit na vysoké školy a následně je i vystudovat. Za dobu svého působení pedagogové pomohli neuvěřitelnému počtu, přesahující 2,5 tisíce absolventů, ukončit úspěšně vzdělání maturitní zkouškou a nastoupit na vysoké školy. Řada těchto pedagogů již dosáhla seniorského věku a aktivně ve školství nepůsobí, ale přesto na společných setkáních vytváří genius loci této školy. Irena Lenčová – vynikající profesorka německého jazyka, autorka učebnic, místní patriot, Jaroslava Chvojková – francouzštinářka, Eva Štěpánová – profesorka matematiky, Miroslav Tryzna – tělocvikář, Libuše Dlouhá a Olga Votavová – profesorky dějepisu, Jan Straka – biolog a tělocvikář, Alena Bejčková – profesorka fyziky a matematiky, Vojtěch Kraus – učitel výtvarné výchovy a českého jazyka a malíř nebo Jaroslav Podolák – bývalý ředitel. Z již nežijících učitelů nesmíme zapomenout na Alfreda Kleinberga, Karla Prodingera nebo Jitku Beranovou, Máju Fundovou a Rudolfa Koblice a řadu dalších, které vyjmenovat, by zabralo celou stranu tohoto návrhu.

Přestože by si zasloužili nominovat všichni pedagogové gymnázia, tak nominována je pouze jedna z nich.Jednou z významných současných osobností školy, ale i středního školství v Kadani, Alena Marková. Alena svázala svůj profesní a zčásti i osobní život nástupem 1. 8. 1994. Počátky jejího profesního úspěchu lze najít již v roce 1974, kdy se stala studentkou Gymnázia v Kadani. Po úspěšné maturitě vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy.   V letošním roce to tedy bude 25 let od první chvíle, kdy vstoupila do učeben gymnázia jako profesorka matematiky a fyziky. Za těchto 25 let se od běžné profesorky vlastním úsilím a schopnostmi stala předsedou předmětové komise matematiky, fyziky a ICT. Dostudovala si při práci studium výchovného poradenství a stala se výchovnou poradkyní. Od roku 2016 vykonává funkci zástupkyně ředitele.Alena Marková nespojila s gymnáziem pouze svůj profesní život, ale i osobní.  Obě její děti Jan a Miloslav vystudovali tuto školu a  její manžel Miloslav zde působil jako  učitel matematiky, fyziky a ICT. V letošním roce Alena oslavila i své osobní výročí 60 let. Alena Marková jako profesorka vždy od svých studentů požadovala vysokou úroveň znalostí. Díky tomu za ní chodí stále řada našich absolventů na návštěvu. Alena Marková je známá svoji přísností, ale zároveň lidským přístupem v době, kdy mají studenti problémy. Za dobu své profesní kariéry pomohla desítkám studentů v jejich nastartování kariéry v matematicko-fyzikálních oborech. Část jejich studentů po vystudování vysoké školy v Kadani zůstala a pozitivně ovlivňuje rozvoj města Kadaně.

2016

V roce 2016 bylo ocenění uděleno bývalému řediteli školy Jaroslavu Podolákovi.

Jaroslav Podolák přišel po absolutoriu na Karlově univerzitě do Kadaně v první polovině 50. let. Jeho první školou byla základní škola v Prunéřově. Během jednoho roku ho na matematické soutěži oslovil nový ředitel základní školy Václav Lemberg z důvodu nabídky místa na škole v Kadani. Jaroslav tedy v roce 1955 nastoupil na základní školu v Kadani, která tehdy sídlila v budově dnešního Gymnázia. S Václavem Lembergem pak zůstal i při stěhování školy do nové budovy (dnešní 2. základní škola), která se stala sídlem jedenáctiletky, dvanáctiletky a následně střední všeobecně vzdělávací školy. Dlouholetý boj pedagogů  osamostatnění střední školy vyvrcholil oddělením od základní školy v roce 1964. Novým ředitelem se stal Josef Pavlík, který se zasloužil o opětovný vznik klasického Gymnázia v roce 1968. Jaroslav zůstal na Gymnáziu do konce 20. století. V roce 1990 byl rehabilitován za diskriminaci v době normalizace a následně se stal novým ředitelem Gymnázia. Ve funkci zůstal až do odchodu do důchodu v roce 1995. V této době Gymnázium dosáhlo největšího počtu studentů a z důvodu nedostatku učebnách prostor probíhala výuka některých předmětů i ve sborovně nebo na chodbě školy, příp. jedna třída byla i na dnešní 2. základní škole. Na Gymnázium přišla v této době řada nových pedagogů (Bylina, Živnůstková, Štěpánová apod.). Po odchodu do důchodu působil na škole jako pedagog na částečný úvazek. Jaroslav má dva syny, několik vnoučat a pravnoučat.

Jaroslav Podolák je jednou z nejvýznamnějších osobností Gymnázia v Kadani. Většinu svého pedagogického života se věnoval matematice a fyzice. Na školách v Kadani působil přes 45 let a prožil bouřlivý vývoj změn základního a středního školství. V době normalizace si vždy udržel své osobní zásady, které ho činily oblíbeným mezi studenty a kolegy. Jako ředitel se zasloužil o vznik osmiletého Gymnázia v Kadani a navazujícího ekonomického studia. Jeho studenty byla řada významných regionálních a celostátních osobností (z mnoha např. Miroslava Kopicová – ministryně školství, René Budjač – radní Ústeckého kraje nebo bývalý starosta Miloslav Müller). Nadšený matematiky a fyzik se stal svými vlastnostmi a dosaženými úspěchy osobností naší školy.