Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Žáci a učitelé spolu aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou celým programem a zaručí naplnění kritérií pro získání mezinárodního ocenění. Program Ekoškola probíhá kromě České Republiky také v dalších 52 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 25,000 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education). V ČR zapojeno 250 škol, některé získaly titul již 3 x. V červnu 2018 jsme počtvrté získali titul Ekoškola (Eco-School) a rádi bychom si toto ocenění udrželi i do budoucna. Na webových stránkách přinášíme informace o činnostech, které proběhly nebo je plánujeme. Uvítáme také jakékoli náměty pro další činnosti.

V období 2018 – 2022 naši práci narušila covidová opatření, která nám znemožňovala osobní setkávání, ale naučili jsme se pracovat online. Analýzy a plány činností jsme zpracovávali jako sdílené dokumenty Googlu. Ekotým se obměnil a rozšířil (odešli maturanti a přibyli noví mladí členové) a věnuje se hlavně tématům prostředí, voda, odpady, energie a biodiverzita. Vytvořili jsme také nový Ekokodex. Vlastní webové stránky jsme vyhodnotili jako neefektivní a v propagaci přešli na Facebook: https://www.facebook.com/ekotymgymka

Plány a monitoring Ekoškoly dle jednotlivých témat:

  1. Plán práce | Energie | 2017-2022
  2. Plán práce | Prostředí | 2017-2022
  3. Plán práce | Voda | 2017-2022
  4. Plán práce | Odpady | 2016-2017-2022
  5. Plán práce | Biodiverzita | 2016-2017-2022

Analýzy jednotlivých témat:

  1. Analýza | Voda | 2011-2022
  2. Analýza | Prostředí | 2011-2021
  3. Analýza | Energie | 2013-2022
  4. Analýza | Doprava | 2013-2017-2021

Snažíme se chovat podle vlastního Ekokodexu:

Více zde: https://eco-schools.webnode.cz/

V období 2013 – 2017 jsme se věnovali tématům: Odpady, Voda, Prostředí školy, Energie, okrajově Klimatické změny a Doprava.  Nově jsme se také řešili téma Šetrný spotřebitel.