Ekoškola

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí. Žáci a učitelé spolu aktivně spolupracují a velká část zodpovědnosti je ponechána žákům. Žáci jsou povzbuzováni ve své aktivní roli a jsou vedeni k odpovědnosti za svoje jednání. Postup práce je určen 7 kroky, které školu a její Ekotým provedou celým programem a zaručí naplnění kritérií pro získání mezinárodního ocenění. Program Ekoškola probíhá kromě České Republiky také v dalších 52 zemích světa a celosvětově se ho účastní přes 25,000 škol. Jeho mezinárodním koordinátorem je nezisková organizace FEE (Foundation for Environmental Education). V ČR zapojeno 250 škol, některé získaly titul již 3 x. V červnu 2018 jsme počtvrté získali titul Ekoškola (Eco-School) a rádi bychom si toto ocenění udrželi i do budoucna. Na webových stránkách přinášíme informace o činnostech, které proběhly nebo je plánujeme. Uvítáme také jakékoli náměty pro další činnosti.

V období 2013 – 2017 se věnujeme tématům: Odpady, Voda, Prostředí školy, Energie, okrajově Klimatické změny a Doprava.  Nově jsme se rozhodli pro téma Šetrný spotřebitel.

Snažíme se chovat podle vlastního Ekokodexu:

Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst.

Zásady, jak bychom se měli chovat ve škole, která má titul Ekoškola:

  1. Třídíme odpady do správných kontejnerů – plast, papír, elektrospotřebiče, baterie, různé. Všichni!
  2. Neplýtváme vodou ani ve třídách ani na WC.
  3. Zhasínáme světla, počítače, dataprojektory po skončení práce.
  4. Hlídáme teplotu ve třídě, větráme, ale nepřetápíme.
  5. Záleží nám na čistotě a vzhledu našeho okolního prostředí.

Více zde: https://eco-schools.webnode.cz/