(Dez)informace v primě

(Dez)informace v primě
V pořadí už čtvrté setkání, které našemu PRIMA studentstvu  pomáhá zorientovat se v současném světě, se uskutečnilo minulý týden v pátek a jeho tématem byly (DEZ)INFORMACE. Děti se dozvěděly, proč je nutné rozlišovat různé typy informací, se kterými se mohou setkat na internetu, seznámily s pojmy jako misinformace, dezinformace, fake news a hoax. Důraz byl kladen na rozpoznávání clickbaitů a na identifikaci varovných signálů („red flags“) při čtení a sdílení informací na sociálních sítích.

Děti si také osvojily praktickou poučku DÝCHEJ – MYSLI – OVĚŘUJ, která jim pomůže zodpovědně přistupovat k informacím před jejich šířením. Diskutovali jsme také o metodách ověřování informací, aby se děti naučily kriticky přemýšlet a vyhodnocovat pravdivost toho, co na internetu najdou.

Jako vždy se naši žáci aktivně zapojovali do diskusí, projevovali zájem a předváděli své komunikační dovednosti. V posledním týdnu školního roku se budeme během třídnických hodin věnovat zhodnocení celé série přednášek a workshopů, vytvoříme plakáty a to, co jsme se naučili, použijeme v praxi.

Tereza Gvoždiáková

Workshop byl hrazen z Operačního programu Jan Amos Komenský, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004804.