Skoro letní učení dějepisu venku

Skoro letní učení dějepisu venku

Třídy septima a 3. B pomalu uzavírají nejen školní rok, ale i svoji účast v projektu OPJAK. Mají za sebou mnoho přednášek, exkurzí a workshopů. Dnes se ve svých hodinách vydali ven, aby v prostranství před kostelem sv. Anny a v parčíku za archivem plnili na šesti stanovištích a ve skupinách úkoly s tématem Československa v šedesátých letech. Poslouchali přitom písničky, četli básnické texty, prohlíželi si fotky a přemýšleli. Největší výzvou asi bylo najít odvahu a dotazovat se náhodných kolemjdoucích na to, co vědí o Janu Palachovi. Někteří odpovídat nechtěli, jiní nevěděli, případně si nebyli jistí. Pro studenty snad tato hodina přinesla alespoň částečné uvědomění toho, jak tehdejší společnost naléhavě toužila po svobodě a jaké zoufalství museli mnozí pociťovat v souvislosti s nástupem okupace.

Marcela Svejkovská

Akce byla hrazena z Operačního programu Jan Amos Komenský, registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0004804.