6. nejlepší v Česku v oboru lesnictví v soutěži YPEF

Home / Soutěž / 6. nejlepší v Česku v oboru lesnictví v soutěži YPEF
6. nejlepší v Česku v oboru lesnictví v soutěži YPEF

Příroda nám není lhostejná, máme ji rádi, a proto se nám líbí soutěž YPEF „Mladí lidé v evropských lesích“. V letošním školním roce se našemu družstvu ve složení Jana Gaveleková, Kevin Nguyen a Nikola Popsimovová podařilo probojovat do národního kola 14. ročníku YPEF, které proběhlo ve dvou dnech 17. a 18. června v Kostelci nad Černými lesy, kde jej pořádala Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v prostorách kosteleckého zámku a v nedalekém Arboretu.

První den v pondělí jsme se vydali na cestu do Kostelce. Po obědě a ubytování na zámku, což všechny potěšilo, jsme se shromáždili v Rytířském sálu zámku ke slavnostnímu zahájení soutěže. Následoval písemný test v anglickém jazyce ze znalostí přírody, lesů a lesnictví. Poté přišla na řadu prezentace, kterou si soutěžící ještě před soutěží připravili, rovněž v anglickém jazyce, na téma The forest as a laboratory. Naši soutěžící si připravili komiks s vtipným příběhem, do něhož zařadili zajímavé informace o organismech v lesích. Jeho originalitu ocenila nejen porota, ale i ostatní soutěžící a jejich učitelé. Byl hodnocen jako nejlepší.

Další část nás čekala druhý den, probíhala v krásné přírodě místního Arboreta, zde bylo připraveno osm stanovišť, na nichž soutěžící poznávali lebky, kůže, parohy či kosti lesních živočichů, různé lesní škůdce, dřevokazné houby, byliny, větvičky, semena, plody nebo šišky stromů, také jejich semenáčky. Dále různé stroje, pomůcky a mapy, které využívají lesníci při své práci. Také měřili výšku stromu nebo počítali a pomocí tabulek určovali objem dřeva daného stromu, či určovali vzorky dřev z různých dřevin. Poslední část byla hodně náročná, ale získali jsme nové zkušenosti a věříme, že je uplatníme v příštím ročníku YPEF.

Soutěžící splnili všechny úkoly a následovalo slavnostní vyhlášení vítězů. Naše družstvo se umístilo na velmi pěkném šestém místě z dvanácti týmů soutěžících z lesnických škol a gymnázií z celé České republiky.

Vážíme si snahy našich žáků dělat něco navíc a stále se zlepšovat. Víme, že tomu věnují mnoho svého volného času a někdy také zameškají výuku ve škole, což musí následně dohánět. Za jejich práci jim moc děkujeme a přejeme jim, aby nabyté zkušenosti využili v budoucnu nejen v této pěkné soutěži.

Dita Kuchtaninová