Author: TomOr

Home / TomOr
2. kolo přijímacího řízení
Příspěvek

2. kolo přijímacího řízení

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhlašuje ředitel Gymnázia, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace, 1. kolo přijímacího řízení do...

Přijímací testy
Příspěvek

Přijímací testy

Vážení zájemci a  rodiče, v minulém týdnu Vám byla odeslána emailem pozvánka k přijímacím testům. Přijímací testy se konají 8. 6. (pro čtyřleté studium) a 9. 6. (pro osmileté studium). Níže najdete vzory první stránky pozvánky (vlevo pro osmileté studium a vpravo pro čtyřleté studium). Tomáš Oršulák | ředitel školy

Kadaňští geografové získali zlato
Příspěvek

Kadaňští geografové získali zlato

Zeměpisná olympiáda má v Kadani dlouhou tradici. Před lety se v Kadani dokonce konalo na tehdejší Střední zemědělské škole celostátní kolo. Na Gymnáziu v Kadani se organizování školních kol věnuje již řadu let zeměpisec Jan Peštuka. Zároveň ve spolupráci s Domečkem v Chomutově naše škola pořádá i okresní kolo této olympiády. Zájem studentů o geografii...