Tajemství pod korunami stromů pro sekundány

Tajemství pod korunami stromů pro sekundány

V dnešní uspěchané době plné technologií je občas potřeba se zastavit, vypnout obrazovky a vrátit se k přírodě. Lesní pedagogika, jako forma environmentální výchovy, nabízí jedinečnou možnost, jak seznámit děti s krásami a tajemstvími lesa. Minulý týden měli studenti sekundy příležitost strávit den v lese, poznávat jeho zákoutí, učit se o jeho obyvatelích a hrát si v přírodním prostředí.
Ráno začalo krásným slunečným počasím, které slibovalo den plný dobrodružství. Pan Hrouda z Lesů ČR, zkušený lesník a odborník na lesní pedagogiku, přivítal děti u vstupu do lesa. Představil jim plán dne a povyprávěl o významu lesa nejen pro zvířata, ale i pro lidi. Jeho poutavé vyprávění zaujalo všechny přítomné. Děti se dozvěděly, jak les funguje jako ekosystém, jaké druhy stromů a rostlin zde můžeme najít a jaký mají význam pro životní prostředí.

Les je domovem mnoha druhů rostlin a živočichů. Naučily se rozpoznávat různé druhy stromů podle listů, kůry a plodů. Pan Hrouda ukázal, Jednou z nejzajímavějších aktivit byla ukázka, jak les „mluví“. Stačilo se na chvíli ztišit a poslouchat zvuky lesa – šumění listí, zpěv ptáků, bzukot hmyzu a praskání větviček pod nohama.

Aby den nebyl jen o poslouchání a pozorování, připravil pan Hrouda řadu her a aktivit. Děti hrály různé týmové hry, které je učily spolupráci a komunikaci. Například v jedné hře hledaly v lese různé přírodní poklady. Po celodenním objevování a hrách byl čas na odpočinek a občerstvení. Opékání párků nad plameny bylo skvělým zakončením dne. Závěrem se děti rozloučily s panem Hroudou, který je pozval na další návštěvu lesa, aby mohly pokračovat v poznávání přírodních krás a tajemství. Den strávený v lese s lesní pedagogikou byl nejen zábavný, ale i velmi poučný. Studenti sekundy si odnesli spoustu nových znalostí, zážitků a vzpomínek na krásný den v přírodě. Lesní pedagogika je skvělý způsob, jak přiblížit dětem přírodu a ukázat jim, že les je plný života, který stojí za poznání a ochranu.

Děkujeme panu Hroudovi a Lesům ČR za tuto úžasnou příležitost a těšíme se na další dobrodružství v lese!

Mgr. Andrea Horčicová