Národní kolo Ekologické olympiády žáků středních škol

Národní kolo Ekologické olympiády žáků středních škol

Družstvo Gymnázia Kadaň ve složení Melánie Maliňaková (3. A), Jana Gaveleková (6. O) a Kevin Nguyen (1. A) s doprovodem učitele biologie a chemie Mgr. Ivana Bílka se ve dnech 6. – 8. 6. 2024 vydalo reprezentovat Ústecký kraj na národním kole Ekologické olympiády žáků středních škol.

Finální kolo soutěže, ve kterém se střetla vítězná družstva ze všech krajů republiky, se letos konalo ve Zlínském kraji, v osadě Sidonie přímo na slovenské hranici, takže cesta trvala 9 hodin a abychom byli na místě včas, museli jsme vyrážet již o den dříve. Po pohodovém přespání v rekreačním středisku Pohoda nás díky tomu čekalo ve čtvrtek volné dopoledne, které jsme využili k prohlídce okolí. Zjistili jsme, že valašské kopanice jsou kraj rázovitý, plný divokých orchidejí a ještě divočejších užovek stromových.

Po obědě byla prezence, na které se potkávali – i když každý z jiného koutu republiky – staří známí z minulých ročníků Ekologické olympiády, YPEF, z Běstviny, Fluorescenční noci a dalších soutěží a akcí zaměřených na přírodu, a pak již začal soutěžní program. V úvodu účastníky potrápil náročný čtyřhodinový test. Dvě večerní přednášky pak nebyly odpočinkem, ale příležitostí získat cenné informace pro další soutěžní úkoly, zaměřené v tomto ročníku na udržitelné zemědělství, od osob nejpovolanějších – samotných ekologicky hospodařících farmářů. Na to navázala i páteční dopolední exkurze, ve které se soutěžící mimo jiné seznámili s komunitním zpracováním zemědělských plodin a se způsoby zadržování vody v krajině.

Páteční odpoledne bylo věnováno hlavnímu soutěžnímu úkolu. Soutěžící měli ve svažitém zarostlém terénu nad brumovskou hájenkou během pouhých čtyř hodin vyprojektovat ekologicky hospodařící farmu tak, aby byla ve čtvrtém roce od založení zisková, projekt zakreslit do mapy a následně, již po večeři, svůj projekt obhájit před velmi zvídavou porotou, která se nemilosrdně vrtala v každé chybičce, kterou se jí podařilo odhalit. Vzhledem k tomu, že soutěžící měli na práci méně hodin, než by si na ni vyhradila městská rodina toužící po nastartování vlastního podnikání v neznámém oboru měsíců, není divu, že ani to nejúspěšnější družstvo nezískalo více než polovinu možných bodů. Pro zajímavost, naše družstvo přišlo se zajímavým nápadem na výrobu džemů z vlastního ovocného sadu s travním podrostem spásaným ovcemi a se záhonem léčivých bylin s doprovodným programem školení zájemců o domácí džemy a léčivé bylinkové směsi, ztroskotalo však na tom, že rybníček zadržující vodu vyprojektovalo na samotné dolní hranici pozemku a nepodařilo se mu vysvětlit porotě, jak by z něj dostávali vodu nahoru… To už ale začínala noc a družstva, která měla obhajobu za sebou, se scházela u táboráku, kam se za námi přiletělo podívat i několik světlušek.

Ještě v den odjezdu, v sobotu dopoledne, se stihly dvě poslední disciplíny – poznávačka přírodnin a vlastnoruční stloukání másla z vlastnoručně (naštěstí jen na trenažéru) nadojeného mléka. A pak už jen poslední oběd a urychlené vyhlašování výsledků, abychom se dostali domů ještě před půlnocí

I když se naše družstvo neprobojovalo na stupně vítězů (obsadilo nakonec „jen“ dělené 11.-12. místo v republice), odjíždělo plné dojmů, zážitků, nových znalostí a s pevným odhodláním zvítězit i napřesrok v krajském kole, aby mohlo znovu zažít tu jedinečnou atmosféru kola národního. Držte nám palce!

Ivan Bílek