Biologický seminář v Praze

Biologický seminář v Praze

Ve čtvrtek 9. 11. navštívili studenti 3. ročníku biologického semináře vysokoškolské prostory Univerzity Karlovy, konkrétně 1. Lékařskou a Přírodovědeckou fakultu.

Byl to velmi dlouhý den od časného chladného rána do pozdního večera, ale naplněný spoustou zážitků, nových zkušeností a cenných informací, které studenti v blízké budoucnosti určitě využijí při výběru vysoké školy.

Dopolední část probíhala na pracovišti Fyziologického ústavu J. E. Purkyně. Studenti se na dvě hodiny vžili do role lékaře a vyšetřovali základní funkce lidského těla – dýchání, srdeční činnost, krevní tlak, saturaci (nasycení krve kyslíkem), a to vše na figurínách, jejichž cena se pohybuje v řádu miliónů. Také měli v náručí čerstvě narozené dítě (také figurínu) s pupeční šňůrou a dozvěděli se, v jakých parametrech se liší fyziologie oběhového a dýchacího systému novorozence a dospělého člověka.

Odpolední program strávili třeťáci v Hrdličkově anatomickém muzeu ve společnosti dvou velmi sympatických průvodců, od kterých se dozvěděli zajímavé informace o evoluci člověka, o možných abnormalitách na lidské kostře a vyzkoušeli si práci forenzního antropologa, kdy skládali kosterní části, určovali pohlaví a věk složené kostry.

Bylo velmi příjemné sledovat studenty při práci, protože se ukázalo, že si z hodin biologie hodně pamatují a i oni sami měli dobrý pocit, když na otázky lektorů správně odpovídali.

Dobrou náladu nám na závěr zkazil fakt, kdy za zpáteční cestu vlakem do Kadaně jsme platili třikrát více než za cestu autobusem z Kadaně do Prahy! Nicméně ani drahota Českých drah nepřebila všechny vědomosti, zážitky a zkušenosti, které jsme si ve vlaku domů přiváželi.

Šárka Lendvorská