Přírodovědný klokan

Přírodovědný klokan

Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006 v rámci projektu „STM-Morava“ číslo 2E06029 Národního programu výzkumu II. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii B.

Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8.-9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Soutěž díky své “přírodovědnosti” je soutěží komplexní a ověřuje znalosti  a dovednosti z geografie, biologie, fyziky či chemie. Proto na tuto soutěž se není možné cíleně připravovat a výsledky tak odrážejí celostní zájem o přírodní vědy.

Stejně jako každý rok roce naši studenti potvrdili svoje nadstandardní znalosti v oblasti přírodních věd, díky čemuž obsazujeme nejlepší místa v okrese. V kategorii Kadet ve třídách nižšího gymnázia (8.-9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SŠ) jsme obsadili 2/3 nejvyšších ocenění a “zlatá medailová místa” patřila našim studentkám a studentům. Blahopřejeme a děkujeme za krásné výsledky i učitelům, kteří je zvládli dostatečně kvalitně připravit v rámci svých předmětů do dalšího školního roku.