Stipendia Spolku přátel Gymnázia v Kadani pro maturitní ročník

Stipendia Spolku přátel Gymnázia v Kadani pro maturitní ročník

Spolek přátel Gymnázia v Kadani v letošním roce udělil stipendia v maturitním ročníku, tak jak je uvedeno níže.

Příjmení a jméno

třída

důvod udělení

Řimnáčová Lucie 4.A absolvování s prospěchem 1,0 po celou dobu studia a s vynikajícím prospěchem u maturitní zkoušky
Srkal Jiří 4.A absolvování s vynikajícím prospěchem 1,06 za celou dobu studia včetně maturitní zkoušky
Vršková Lucie 4.A absolvování s vynikajícím prospěchem 1,05 za celou dobu studia včetně maturitní zkoušky
Beneš Petr 8.O 3. místo v literární soutěži “Evropa ve škole”
Beránek Jan 8.O 1. místo v krajském finále ekologické olympiády v roce 2021
Do Thi Hien My 8.O obdržení mimořádné ceny v literární soutěži “Tomáš Garrigue Masaryk -Na cestách”
Fišer Vojtěch 8.O absolvování s vynikajícím prospěchem 1,13 za celou dobu studia včetně maturitní zkoušky
Gabčíková Eliška 8.O absolvování s vynikajícím prospěchem 1,14 za celou dobu studia včetně maturitní zkoušky
Houdková Adéla 8.O absolvování s prospěchem 1,0 po celou dobu studia včetně maturitní zkoušky
1. místo v krajském finále ekologické olympiády v roce 2021
2. místo v literární soutěži “Tomáš Garrigue Masaryk – Na každém kroku”
1. místo v krajském finále ekologické olympiády v roce 2022
2. místo v krajském kole olympiády z fyziky
Chyba František 8.O absolvování s vynikajícím prospěchem 1,03 za celou dobu studia včetně maturitní zkoušky
1. místo v krajském finále ekologické olympiády v roce 2021
obdržení mimořádné ceny v literární soutěži “Tomáš G. Masaryk na cestách”
Kalabis Jiří 8.O obdržení mimořádné ceny v literární soutěži “Tomáš Garrigue Masaryk -Na cestách”
Kuželová Natálie 8.O 1. místo v literární soutěži “Tomáš Garrigue Masaryk – Humanitní ideály”
1. místo v literární soutěži “Tomáš Garrigue Masaryk – Zastánce lidu aneb svoboda, pravda a naděje”
čestná medaile Tomáše Garrigue Masaryka za společnou práci “Hilsneriáda a Tomáš Garrigue Masaryk”
Sondelová Klára 8.O 2. místo v literární soutěži “Tomáš Garrigue Masaryk – Humanitní ideály”
1. místo v literární soutěži “Tomáš Garrigue Masaryk – Zastánce lidu aneb svoboda, pravda a naděje”
čestná medaile Tomáše Garrigue Masaryka za společnou práci “Hilsneriáda a Tomáš Garrigue Masaryk”
Víznerová Daniela 8.O absolvování s vynikajícím prospěchem 1,15 za celou dobu studia včetně maturitní zkoušky
Zelenka Stanislav 8.O obdržení mimořádné ceny v literární soutěži “Tomáš Garrigue Masaryk -Na cestách”

Pozn. průměry jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa

Tomáš Oršulák / předseda spolku