Biologická exkurze tercie v Praze

Biologická exkurze tercie v Praze

Dne 30. 5. si třída tercie zpestřila výuku biologie výjezdem do Prahy na Přírodovědeckou fakultu, aby si osvěžila své znalosti z botaniky a zoologie savců, potažmo člověka.

Studenti navštívili Hrdličkovo anatomické muzeum, které bylo pojmenováno po českém antropologovi a lékaři Alešovi Hrdličkovi, spoluzakladateli tohoto muzea v roce 1937. Během prohlídky s průvodcem se dozvěděli zajímavé informace o ontogenezi a evoluci člověka, o lidských chorobách, o antropologických rozdílech nebo o tom, jak se prováděla mumifikace. V rámci aktivity s názvem Sběratelé kostí si zopakovali stavbu lidské kostry, neboť jejich úkolem bylo nejen celou lidskou kostru správně z jednotlivých kostí poskládat, ale měli také zjistit, jakému pohlaví kostra patří a odhadnout její věk.

Poslední část exkurze probíhala v Botanické zahradě, která se také nachází v areálu Přírodovědecké fakulty. Mohli porovnat flóru v pavilónu tropického deštného pralesa tvořenou banánovníky, kávovníky, vanilkou či epifytickými kapradinami a bambusem se skleníkem s pouštními sukulenty.

Z Prahy jsme odjížděli s dobrou náladou a s pocity smysluplně stráveného dne.

Šárka Lendvorská