Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2023/2024 pro obor 79-41-K/41

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2023/2024 pro obor 79-41-K/41

Vážení žáci a rodiče,

na základě přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 oboru 79-41-K/41 vyhlašuji výsledky přijímacího řízení. Zároveň Vám bude zasláno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí poštou.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a těšíme se na setkání s Vámi v novém školním roce 2023/2024.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 6) a 7) školského zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 15.5.2023. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Dne 28. 4. 2023 byl zveřejněn seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2023/2024. Pro žáky, kteří jsou na tomto seznamu uvedeni jako přijatí, je tento doklad zároveň rozhodnutím o přijetí. Přesto Vám bude zaslán dopis s rozhodnutím o přijetí. Nepřijatí uchazeči si mohou podat odvolání vůči rozhodnutí o nepřijetí.

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. / ředitel

Seznam přijatých uchazečů oboru 79-41-K/41 na základě odvolání:

EVIDENČNÍ ČÍSLO
gymka0204/2023
gymka0325/2023
gymka0283/2023
gymka0315/2023
gymka0205/2023
gymka0203/2023
gymka0140/2023
gymka0331/2023
gymka0130/2023
gymka0122/2023
gymka0286/2023
gymka0266/2023
gymka0217/2023
gymka0287/2023
gymka0175/2023
gymka0196/2023
gymka0254/2023

Seznam přijatých uchazečů oboru 79-41-K/41: (seznam je v anonymizované podobě dle jednacích čísel uvedených na pozvánce k přijímacím zkouškám)

EVIDENČNÍ ČÍSLO POČET BODŮ
1432023 147,00
2682023 140,50
3352023 131,00
1382023 129,00
1272023 129,00
3272023 127,80
1972023 124,67
3002023 124,00
3262023 122,97
2742023 123,00
2882023 123,00
1692023 123,00
3282023 122,00
1392023 122,00
2752023 121,10
2022023 121,00
2452023 120,43
1702023 120,00
1342023 119,40
1742023 118,70
1292023 118,00
3132023 118,00
1352023 116,00
2522023 114,70
2802023 113,60
1282023 113,37
2712023 75,90
1312023 113,17
2972023 113,00
2842023 113,00
1212023 113,00
1812023 111,70
1322023 111,00

Seznam nepřijatých uchazečů oboru 79-41-K/41: (seznam je v anonymizované podobě dle jednacích čísel uvedených na pozvánce k přijímacím zkouškám; uvedení zájemci splnili podmínky pro přijetí, ale nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost podat odvolání)

EVIDENČNÍ ČÍSLO POČET BODŮ
2382023 110,37
2042023 110,00
3202023 109,67
2952023 107,77
3252023 108,00
2792023 107,30
1992023 71,55
2832023 106,50
3302023 106,27
1772023 105,57
1722023 105,50
2782023 105,00
2762023 103,60
1782023 103,33
2922023 103,20
2422023 103,10
3322023 103,00
3152023 101,40
2052023 101,07
2942023 99,97
2702023 99,17
2032023 99,00
1402023 98,83
2632023 98,80
3312023 98,30
2822023 64,70
1332023 98,30
1302023 97,17
2912023 96,57
2512023 96,27
1222023 96,00
2992023 95,70
1712023 95,60
3342023 95,40
1242023 95,40
2962023 95,13
2532023 94,83
1792023 94,60
2862023 93,90
2672023 92,93
1262023 91,70
2982023 89,00
2492023 88,77
2662023 88,13
1372023 88,03
2772023 87,50
2172023 86,70
2392023 85,97
2872023 85,40
2932023 85,30
1732023 84,70
2002023 84,70
3232023 54,10
1752023 84,60
1962023 84,27
1422023 82,60
3122023 82,10
3332023 81,83
1952023 81,70
2542023 81,67
3172023 80,90
1202023 80,67
2402023 79,77
2062023 79,47
2482023 79,60
1982023 78,80
3212023 77,93
1832023 77,60
1252023 76,27
1822023 45,50
1412023 74,30
2082023 71,60
1362023 70,17
1232023 69,63
2652023 68,60
3012023 67,90
2692023 67,43
3182023 67,40
2432023 65,57
2412023 63,53
3162023 63,30
2462023 62,33
3382023 60,27
2892023 60,20
3192023 60,17
2502023 60,03
3242023 36,90
1192023 59,10
2012023 59,10
2722023 36,00
3142023 56,10
1762023 55,47
2902023 54,00
2642023 50,10
3292023 48,30
3392023 48,20
2472023 46,80
3222023 46,20
3372023 46,33
2442023 40,77
2372023 38,00
2852023 33,07

Seznam uchazečů oboru 79-41-K/41, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení a nejsou přijati: (seznam je v anonymizované podobě dle jednacích čísel uvedených na pozvánce k přijímacím zkouškám)

EVIDENČNÍ ČÍSLO
2732023
3362023