Badatelský pobyt tercie

Badatelský pobyt tercie

Cílem pobytu bylo dostat žáky do přírody a naučit je pracovat badatelsky (výzkumná otázka, hypotéza, ověření hypotézy, závěr a porovnání s hypotézou) v rámci přírodních věd. Žáci byli rozděleni do 4 skupin a každá během pobytu pod vedením 1 učitele pracovala v 3hodinových lekcích postupně ve 4 oblastech.

Botanická skupina sbírala a určovala rostliny jarního aspektu, porovnala biodiverzitu 2 stanovišť – pastviny a břehy potoka. Zkoumala také převažující barevnost květů bylin.

Chemická skupina prováděla měření chemických a fyzikálních vlastností vody v potoce, prameni a řece. Porovnávala teplotu, průhlednost, konduktivitu a pH, u potoka také změřila rychlost proudění vody.

Fyzikální skupina na základě měření profilu koryta a rychlosti proudu vody vypočítala průtok vody v potoce a porovnala ho s oficiálními daty.

Ekologická skupina sbírala a určovala bezobratlé živočichy pod kameny v potoce. Na základě výskytu pak spočítala biotický index, který je měřítkem čistoty vody.

Z výsledků jednotlivých skupin žáci vytvořili postery a na konci pobytu je prezentovali ostatním. Zajistili jsme 2 doprovodné programy – 24.4. večer p. Ivana Mertová měla přednášku o permakulturách, 25.4. odpoledne ornitologové z Bíliny předvedli odchyt pěvců do sítí, jejich měření a charakteristiku. Pobytu se zúčastnilo 29 žáků (1 se silnou alergií po 1.dni odjela domů, 1 po úrazu poslední večer odjel s matkou k lékaři a na poslední den se nevrátil) a 4 učitelé.

Pobyt hodnotíme jako velmi zdařilý, ubytování a stravování bylo v pořádku a i když nám počasí moc nepřálo, voda v potoce byla studená, tak jsem to zvládli s humorem!

Hana Kožíšková

 

Fotogalerie (všechny ke stažení)