Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2023/2024 pro obor 79-41-K/81

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2023/2024 pro obor 79-41-K/81

Vážení žáci a rodiče,

na základě přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 oboru 79-41-K/81 vyhlašuji výsledky přijímacího řízení. Zároveň Vám bude zasláno rozhodnutí o přijetí/nepřijetí poštou.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a těšíme se na setkání s Vámi v novém školním roce 2023/2024.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60a odst. 6) a 7) školského zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 15.5.2023. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Dne 28. 4. 2023 byl zveřejněn seznam přijatých uchazečů pro školní rok 2023/2024. Pro žáky, kteří jsou na tomto seznamu uvedeni jako přijatí, je tento doklad zároveň rozhodnutím o přijetí. Přesto Vám bude zaslán dopis s rozhodnutím o přijetí. Nepřijatí uchazeči si mohou podat odvolání vůči rozhodnutí o nepřijetí.

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D. / ředitel

Seznam přijatých uchazečů oboru 79-41-K/81 na základě odvolání:

EVIDENČNÍ ČÍSLO
gymka0233/2023
gymka0228/2023
gymka0232/2023
gymka0340/2023
gymka0148/2023
gymka0191/2023
gymka0192/2023
gymka0154/2023
gymka0216/2023
gymka0256/2023

Seznam přijatých uchazečů oboru 79-41-K/81 do sekundy: (seznam je v anonymizované podobě dle jednacích čísel uvedených na pozvánce k přijímacím zkouškám)

POŘADÍ EVIDENČNÍ ČÍSLO POČET BODŮ
1. gymka0234/2023 113

Seznam nepřijatých uchazečů oboru 79-41-K/81 do sekundy: (seznam je v anonymizované podobě dle jednacích čísel uvedených na pozvánce k přijímacím zkouškám)

POŘADÍ EVIDENČNÍ ČÍSLO POČET BODŮ
2. gymka0235/2023 92,6
3. gymka0303/2023 84,5

Seznam přijatých uchazečů oboru 79-41-K/81 do tercie: (seznam je v anonymizované podobě dle jednacích čísel uvedených na pozvánce k přijímacím zkouškám)

POŘADÍ EVIDENČNÍ ČÍSLO POČET BODŮ
1. gymka0144/2023 139,5

 

Seznam přijatých uchazečů oboru 79-41-K/81: (seznam je v anonymizované podobě dle jednacích čísel uvedených na pozvánce k přijímacím zkouškám)

POŘADÍ EVIDENČNÍ ČÍSLO POČET BODŮ
1. 2572023 123,00
2. 1852023 120,50
3. 2102023 111,00
4. 1942023 108,00
5. 2612023 107,50
6. 1512023 102,00
7. 1492023 101,00
8. 1472023 101,00
9. 1862023 98,00
10. 3062023 97,00
11. 2602023 93,00
12. 3042023 91,00
13. 1452023 88,00
14. 1462023 86,50
15. 1892023 84,67
16. 1522023 84,43
17. 1932023 83,83
18. 2362023 82,80
19. 2552023 80,00
20. 3082023 78,67
21. 2582023 77,77
22. 3052023 75,50
23. 2312023 74,00
24. 3102023 73,50
25. 1502023 73,40
26. 1882023 73,00
27. 3022023 72,00
28. 3112023 72,00
29. 1902023 57,83
30. 1872023 71,30

Uchazeč/ka na 31. a 32. místě bude určen/a po náhradním kole přijímacího řízení, které proběhne 10. 5. 2023.

Ostatní níže uvedení zájemci splnili podmínky pro přijetí, ale nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost podat odvolání.

POŘADÍ EVIDENČNÍ ČÍSLO POČET BODŮ
31. 2332023 70,97
32. 2282023 70,00
33. 2322023 70,00
34. 1552023 70,00
35. 3402023 69,17
36. 1482023 69,00
37. 1532023 68,67
38. 1912023 66,00
39. 1922023 65,97
40. 1542023 65,33
41. 2162023 64,00
42. 3422023 63,87
43. 2562023 63,33
44. 3072023 62,63
45. 1842023 62,30
46. 2292023 61,87
47. 3412023 60,53
48. 2112023 60,20
49. 2302023 43,63
50. 3092023 41,73
51. 2092023 36,00