Mezigenerační vzdělávání kvinty

Mezigenerační vzdělávání kvinty

V rámci projektu v hodinách ZSV se kvinta vydává na mezigenerační setkání do Domova pro seniory v Kadani. Studenti a studentky si s klienty domova povídají, vytvářejí různé dekorace, hrají hry, prohlubují vztahy v rámci vzpomínání, dokonce společně pečou různé dobroty.

Během jednoho vzpomínkového setkání padlo ze strany seniorů skromné přání – aby ochutnali pravý, poctivý boršč.  Zprvu to působilo jako jen takové lehké povzdechnutí, které nebylo bráno vážně, ale opak se stal pravdou. Senioři netušili, že mezi našimi studenty se skrývají opravdu milé a empatické duše, a hlavně milovníci dobré kuchyně a vaření. Přání staroušků si vzaly k srdci naše dvě studentky – Julča a Nastia. Děvčata neváhala a ve svém volném čase přišla seniory navštívit. Při své návštěvě společně se seniory ukuchtili vytoužený boršč.

Myslím, že projekt mezigeneračního setkávání plní své účely a mohu říci, že jsem na naše studenty opravdu pyšná.

Sabina Fejsáková