Studentské prezidentské volby – 1. kolo

Studentské prezidentské volby – 1. kolo

Studentské prezidentské volby se konaly 12. a 13. prosince 2022. Organizoval je JSNS. Volební výsledky odevzdalo 504 škol: 233 gymnázií, 209 středních odborných škol (SOŠ) a 62 učilišť (SOU).

Studenti volili prezidentské kandidáty, jejichž kandidátní listiny byly k datu 25. 11. 2022 uznány Ministerstvem vnitra ČR pro volbu v reálných prezidentských volbách, vybírali tedy z 9 kandidátů.

S nabídkou dobrovolné účasti v projektu byly osloveny všechny střední školy v České republice. Zastoupení jednotlivých typů škol, v nichž Studentské volby proběhly, nereprezentuje reálnou strukturu zastoupení škol dle jejich typu a dle regionálního rozložení v ČR.

Studenti zúčastněných škol odevzdali celkem 76 136 platných hlasovacích lístků. Možnost volit měli studenti starší 15 let.

Celkově mezi studenty zvítězila Danuše Nerudová s 54,11 % odevzdaných hlasů (41 198 hlasů) před Petrem Pavlem s 26,65 % (19 532 hlasů), na třetím místě se umístil Andrej Babiš s 9,92 % hlasů (7 552 hlasů). Následuje Pavel Fischer s 3,56 % hlasů (2 713 hlasů) a Marek Hilšer s 2,61 % hlasů (1 984 hlasů). Tabulku uzavírají Jaroslav Bašta – 1,44 % (1 093), Josef Středula – 0,99 % (756), Tomáš Zima – 0,87 % (665) a nakonec  Denisa Rohanová – 0,84 % (643).

Na Gymnáziu v Kadani volilo celkem 141 studentů a i  mezi nimi s přehledem zvítězila Danuše Nerudová s 98 hlasy před Petrem Pavlem s 34 hlasy. Na třetím místě se umístil Andrej Babiš se 7 hlasy a po 1 hlasu ještě získali  svorně Pavel Fischer a Marek Hilšer.

Studentské volby zajišťovali Michal Kratochvíl, Ondřej Radoš a Bartoloměj Oswald ze sexty.

Lenka De Bolle