Dita Pokorná a Tomáš Froněk

Dita Pokorná a Tomáš Froněk

První vlaštovka v podobě Ing. Richarda Sůry měla u studentů značný úspěch. Jako další se v rámci projektu v ZSV představí dva absolventi našeho gymnázia, v současné době studenti Západočeské univerzity v Plzni – Bc. Dita Pokorná a Tomáš Froněk.

Bc. Dita Pokorná studovala osmiletý program na Gymnázium v Kadani. Po maturitě nastoupila na Ekonomickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor Management obchodních činností. Po složení státních závěrečných bakalářských zkoušek pokračuje ve studiu dále na navazujícím studijním oboru Projektové a procesní řízení, které ukončí následující rok 2023.

Tomáš Froněk absolvoval osmileté Gymnázium v Kadani. Následně zamířil na Západočeskou univerzitu v Plzni, kde studuje právnickou fakultu, magisterský obor Právo, a také ekonomickou fakultu, obor Podniková ekonomie a management. Během studia se věnuje advokátní praxi, u níž by chtěl do budoucna zůstat.