Cesta na Mars z pohodlí distanční výuky

Cesta na Mars z pohodlí distanční výuky

Video hodiny a distanční výuku jsme touhle dobou před rokem vnímali ještě jako takovou zábavnou challenge, kdy jsme objevovali nové věci, učili se s novými programy a vidět studenty na obrazovce počítače vonělo novotou. Ale po víc než roce učení se u počítače už nadšení a novota opadly a energie se nedostává učitelstvu ani studentstvu. Proto jsme se rozhodli jednu z posledních video hodin angličtiny v kvintě udělat trochu jinak. Naše pozvání přijal Dr. Petr Brož, mladý geofyzik, jehož doménou jsou projevy sopečné činnosti na povrchu Marsu. Ač nejásal nadšením, uvolil se i k tomu, aby celá hodina proběhla v angličtině. Rovnou ovšem řekl, že nechce, aby naše setkání mělo charakter přednášky, rád by, aby se studenti a studentky ptali na to, co je zajímá a on jim bude odpovídat. A tak jsme se dozvěděli, že na Marsu je aktuálně “huge amount” funkčních robotů (slovy: 5), ale mnohem víc nefunkčních, takže vlastně Mars je takový hřbitov robotů. Mnohé z nás fascinovalo to, že Olympus Mons, nejvyšší sopka naší sluneční soustavy, je sice 26 km vysoká, ale kdybychom na ni chtěli vystoupat, ani bychom si asi nevšimli, že jdeme do kopce, protože je tak rozlehlá. A že život na Marsu by nebyl možný pod kopulí, jak si mnozí asi představujeme, naopak bychom museli žít alespoň 2 metry pod jeho povrchem. Den po video hodině pak měly děti zpracovat informaci nebo informace, která je zaujaly, do projektu podle vlastního uvážení – někdo dělal komiks, jiný myšlenkovou mapu, další zase plakát zvoucí na cesty na Mars.

Lidskost, vstřícnost, spousta zajímavých faktů a 45 minut strávených s člověkem, který ještě v 19 nevěděl, co vlastně v životě dál chce dělat aneb takováhle inspirativní výuka přesahující hranice jednoho předmětu nás baví. Hodně.

Tereza Gvoždiáková

Cesta na Mars z pohodlí distanční výuky