Škola hrou

Škola hrou

O technickém klubu jsme vás již informovali dříve. Jednou jeho aktivit jsou kroužky vedoucí ke zvýšení zájmu o techniku. Protože významná část našich studentů nakonec odchází na technické směry našich prestižních univerzit a vysokých škol, tak bylo logické jim nabídnout možnost se setkat s nejmodernější technikou již u nás ve škole. Vytvořili jsme kroužky, které ale bohužel díky epidemiologickým opatřením nebylo možné realizovat dříve než v polovině dubna.

Náš kroužek začal ochutnávkou jednotlivých technologických směrů… Nejdříve jsme vyzkoušeli virtuální světy včetně aplikace na výuku biologie lidského těla. Pokračovali jsme stavbou 3d tiskárny, kterou zvládli studenti úplně sami. A tyto aktivity jsme prokládali výukou základů 3d modelování v Tinkercadu. Druhý týden již patřil i robotice a stavbě lego robotů a jejich programování.

Až nahlédneme do všech částí, tak začneme hledat a nacházet průniky jednotlivých směrů. První vlaštovkou byl dnes návrh na vytvoření 3d modelu nástavce na tužku na ozobota… Kluci jsou i kreativní a tak místo koleček u robotického vozítka zkusili udělat nohy a kráčejícího robota… Celkem nás na kroužky chodí asi 9 studentů především nižšího gymnázia.

Tomáš Oršulák

Vybavení je pořízeno z projektu “Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK” (ÚK IKAP A2), který je spolufinancován Evropskou unií.

Vznik Technických klubů v 17 městech Ústeckého kraje, činnost 6 odborných metodických skupin pro oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a pro předměty BI, CH a FY, podpora Centra virtuálního prototypování provozované UJEP v Ústí nad Labem a podpora spolupráce škol a firem.