Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů

V letošním roce poprvé a věřím, že ani ne naposledy se zapojili naši nadaní studenti z kvarty s paní profesorkou Marcelou Svejkovskou do projektu “Příběhy našich sousedů” a natáčeli a zpracovával pamětnické výpovědi pro Post Bellum.

První tým ve složení Šimon, Bartoloměj a Maximilián je již ve fázi dokončování scénáře k životnímu příběhu paní Astrid, Šimonovy prababičky, která jako malá holčička zažila přípravu rodiny na odsun a složité okolnosti toho, aby nakonec mohli zůstat v Československu a usadit se v Kadani.

Druhý tým tvořený Martinem, Honzou a Michalem si pro zpracování zvolil zajímavý příběh Věry a Jaroslava Stejných, kteří v osmdesátých letech působili jako kasteláni na Jezeří a významným způsobem přispěli k záchraně zámku. Jejich vyprávění zasahovalo až do raných devadesátých let, kdy hostili Václava Havla, prince Charlese, holandskou královnu Beatrix a jejího muže Clause van Amsberga a další osobnosti.

Oba týmy se potkaly v otázce vyhnání původních obyvatel, kdy po revoluci se Jezeří stalo místem setkávání lidí ze zaniklých obcí a mnozí Němci plakali při pohledu na místa, kde kdysi stávaly jejich domy a nyní zela díra hnědouhelného dolu.