Geologická olympiáda

Geologická olympiáda

Navzdory tomu, že studenti procházejí velmi náročným obdobím distanční výuky, která je časově i psychicky náročná, najdou se mezi nimi i takoví, kteří dobrovolně, nad rámec svých studijních povinností, tráví svůj volný čas dalším vzděláváním.

Takovým studentem je i Maxmilián Ferenc, který se účastní geologické olympiády. Prošel již školním a okresním kolem, kde dosáhl krásného výsledku. V rámci okresu se umístil ze 17 účastníků na druhém místě a svým bodovým ziskem patří v rámci celé republiky k nadprůměrným řešitelům.

Maxovi děkujeme za reprezentaci školy a věříme, že úspěch v okresním kole ho bude motivovat do kola krajského.

Šárka Lendvorská