Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací řízení 2021/2022

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou č. 671/2004, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhlašuje ředitel Gymnázia, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace, 1. kolo přijímacího řízení do čtyřletého a osmiletého oboru studia (79-41-K/41 Gymnázium a 79- K-41/81 Gymnázium).

Otevírané obory a počet přijímaných žáků:
 • přijímací řízení do 1. ročníku:
  • 79-41-K/41: čtyřleté studium 124 žáků + 4 místa na odvolání
  • 79-41-K/81: osmileté studium (prima) 32 žáků + 2 místo na odvolání
 • přijímací řízení do vyššího než prvního ročníku
  • 79-41-K/81: osmileté studium (kvarta) 5 žáků + 1 místo na odvolání
  • 79-41-K/81: osmileté studium (kvinta) 1 žák + 1 místo na odvolání
Jak budou probíhat přijímací zkoušky?

Uchazeči budou konat přijímací řízení spočívající v bodovém vyhodnocení těchto kritérií:

 • 1. kritérium: průměrný prospěch (maximální počet 50 bodů) – bude odvozen z vysvědčeních aktuálního a předchozích dvou let (mimo známek z 2. pololetí školního roku 2019/2020), dokládáno bude prostou kopií vysvědčeních nebo seznamem známek potvrzených základní školou
 • 2. kritérium: účast a úspěchy v soutěžích (maximální počet 10 bodů) – bude odvozen z úspěšných účastí školních a mimoškolních soutěžích (vzdělávacích, sportovních a uměleckých), dokládá se prostou kopií diplomů, certifikátů.
 • 3. kritérium:
  • osmileté studium: test z matematiky a českého jazyka tvořící jednotnou přijímací zkoušku
  • čtyřleté studium: test z matematiky a českého jazyka tvořící jednotnou přijímací zkoušku

Ředitel školy vyhrazuje možnost rozhodnout v termínu do 8. března 2021 o jejím nekonání v případě, že počet podaných přihlášek ke vzdělávání v daném oboru vzdělání a formě vzdělávání bude nižší či roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů.

Budou přípravné kurzy?

Ano, budou od poloviny února 2021. Konkrétní termíny na přihlášení budou zveřejněny na začátku ledna 2021 na webových stránkách.

Vzhledem k možnosti mimořádné změně způsobu přijímání žáků do 4letého studia zaměříme přípravné kurzy na prohloubení látky 9. ročníku a přípravu na studium na Gymnáziu v Kadani.

Pro osmileté studium zůstává zaměření kurzů na přijímací testy stejné z důvodu povinnosti zájemců konat jednotnou přijímací zkoušku.

Termíny přijímacích zkoušek (obdržíte poštou pozvánku)
 • čtyřleté studium (po 9. třídě):

1. termín: 12. 4. 2021
2. termín: 13. 4. 2021
1. náhradní termín: 12. 5. 2021
2. náhradní termín: 13. 5. 2021

 • osmileté studium (po 5. třídě nebo po třídě při přijímání do vyššího než prvního ročníku):

1. termín: 5. 5. 2021
2. termín: 6. 5. 2021
1. náhradní termín: 2. 6. 2021
2. náhradní termín: 3. 6. 2021

Termín odevzdání přihlášky ke studiu
 • Přihlášky se podávají poštou či osobně (podepsané oběma zákonnými zástupci uchazeče) v kanceláři školy do 1. 3. 2021.
Je něco, co ještě nevíte?

Můžete nám napsat na info@gymka.cz nebo se podívat na náš Facebook, kde naleznete řadu zajímavých aktualit ze života školy. Pokud nás chcete vidět, tak si domluvte individuální prohlídku školy nebo konzultace ke studiu. Rádi Vás uvidíme a těšíme se na Vás.

Tomáš Oršulák