Vznik Technického klubu

Vznik Technického klubu

Letošní školní rok v Astronomicko-přírodovědné observatoři startujeme s podporou v projektu “Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK” (ÚK IKAP A2), který je spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto projektu uvnitř naší “observatoře” vznikne ve spolupráci města Kadaně, DDM Šuplík a všech mateřských, základních a středních škol technický klub.

Technický klub je součástí sítě Technických klubů v 17 městech Ústeckého kraje, spolupracuje v činnosti s 6 odbornými metodickými skupinami pro oblasti čtenářské, matematické a digitální gramotnosti a pro předměty BI, CH a FY, podpora Centra virtuálního prototypování provozované UJEP v Ústí nad Labem a podpora spolupráce škol a firem.

A co nám to přinese? Mimo obvyklého papírování nám projekt přinese možnost vybavit naše zájmové aktivity vybavením z oblasti astronomie, robotiky, ICT a řemesel. Bude vybaveno několik pracovišť a zabezpečena personální základna klubu.

Vedoucím technického klubu je náš dlouholetý spolupracovník RNDr. Pavel Pintr, Ph.D a jeho zástupci pro předepsané oblasti jsou Libor Šindelář (robotika, gramotnosti) a Mgr. Jiří Štěrba ředitel DDM Šuplík pro oblast řemesel.

Co budeme tedy v rámci technického klubu dělat jiného než dříve? Vlastně nic úplně nového projekt nepřinesl. To co jsme nikdy mimo naši školu nedělali je výuka v mateřských, základních a středních školách. A kromě této výuky budeme realizovat kroužky a akce pro veřejnost. S oběma druhy akcí máme již dlouholetou zkušenost, tak by to neměl být problém.

Tomáš Oršulák