Jak se mi líbil seznamovací kurz na Božím Daru

Jak se mi líbil seznamovací kurz na Božím Daru

Líbil se mi velmi moc. A proč? Jelikož je to nejlepší způsob, jak se můžu seznámit s novými lidmi, zažít zážitky a mít dobré vzpomínky. Jsem rád, že naší školu nezastrašil Covid-19 a mohli jsme jet, jelikož pokud bychom nejeli, tak ještě v říjnu bychom se sami před sebou styděli.

Dobrá byla stezka odvahy, kde jsem se seznámil se studentkou z Kvinty.

Chtěl bych moc poděkovat panu řediteli, paní učitelkám a profesorům za nádherný seznamovací kurz.

Jonáš Melichar, prima

Adaptační kurz byl pro naši třídu velký přínos. Dostali jsme na něm možnost se seznámit a samozřejmě, že jsme ji využili. Ze začátku jsme se všichni alespoň trochu styděli, ale to naštěstí během chvilky vyšumělo.  Hráli jsme nejrůznější seznamovací hry, hledali QR kódy na cestě lemované stromy, vymýšleli aktivitu na večer pro pedagogy a spolužáky, dozvěděli jsme se vše o chodu školy a vyslechli si přednášku o tom jak se správně učit. Někteří z nás si poslechli odborný výklad o nejrůznějších rostlinách, které se nacházely v Božídarském rašeliništi, a někteří se prošli na Boží vyhlídku.

Celý seznamovací kurz byl skvělý a moc jsme si ho užili.

Eva Pražáková, 1. A

Od 2. do 4. září oba první ročníky spolu s primány absolvovali seznamovací kurz na Božím Daru. Všichni jsme se sešli ve středu ráno na autobusovém nádraží v Kadani, odkud jsme autobusem vyrazili směrem Boží Dar. Už v autobuse jsem se pomalu začala seznamovat s ostatními, převážně se studenty 1. A. Během cesty autobusem jsme se také dohodli, kdo s kým bude na pokoji.

Po příjezdu jsme prozkoumali místo našeho pobytu a odebrali se na pokoje. Následně jsme se s třídními učiteli a spolužáky snažili vzájemně poznat formou různých her a kvízů, což nám rozhodně pomohlo a snad nás to pro začátek i sblížilo, poté byl oběd. Po chvilce volna jsme se všichni z prvních ročníků sešli před chatou, kde nám byl oznámen plán pro zbytek dne. Byli jsme rozděleni do družstev, která byla namíchaná z obou tříd, a vydali jsme se Ježíškovou cestou za úkoly, znalostními či sportovními, dokonce jsme měli složit básničku, kterou jsme večer ostatním přednášeli. Já osobně si tyto aktivity moc užila, doufám, že i ostatní, bylo to zábavné i poučné. Večer byl společný program s primány v podobě stezky odvahy Božídarským rašeliništěm.

Druhý den jsme se v rámci dopoledního programu rozdělili na dvě skupiny, při čemž jedna se vydala s panem profesorem Bílkem na poznávací procházku o botanice a druhá skupina se vydala přes nedalekou rozhlednu až do sousedního Německa. Odpoledne jsme všichni popřáli Báře k narozeninám a s učiteli řešili třídnické záležitosti. Také jsme museli vymyslet program na společný večer, do kterého se naše třída zapojila na jedničku. Náš večerní program myslím všechny pobavil a snad se i líbil. Dokonce i pan ředitel se na nás přijel podívat.

V den odjezdu jsme byli seznámeni se školním řádem, nadcházejícím lyžařským výcvikem a dalšími informacemi důležitými pro úspěšné studium na škole. Po obědě následoval odjezd zpět domů, to už bylo v autobuse znatelně hlasitěji.

Myslím si, že adaptační kurz splnil pro mnohé svůj účel. Já bych osobně i za celou naši třídu chtěla všem paním profesorkám a panu profesorovi poděkovat za milé zážitky a nové znalosti. Věřím, že ty čtyři společné roky prožijeme ve stejné pohodě a s úsměvem na tváři.

Už se těším!

Ema Košťálová, 1. B