Kadaňští geografové získali zlato

Zeměpisná olympiáda 2020

Zeměpisná olympiáda má v Kadani dlouhou tradici. Před lety se v Kadani dokonce konalo na tehdejší Střední zemědělské škole celostátní kolo. Na Gymnáziu v Kadani se organizování školních kol věnuje již řadu let zeměpisec Jan Peštuka. Zároveň ve spolupráci s Domečkem v Chomutově naše škola pořádá i okresní kolo této olympiády. Zájem studentů o geografii není ničím novým, protože v historii přitahovala dobrodruhy, vědce, panovníky a všechny je spojovala touha objevit neznámé nebo jak se dnes moderně chápe geografie “Dostat odpovědi na otázky proč a jak.”. Češi nebyli této touhy ušetřeni a přestože jim příroda nenadělila moře, tak geografů, objevitelů nebo i cestovatelů měl náš stát ve své historii i současnosti desítky ne-li stovky. Řada z nich se zapsala i do světové historie. Z těch nejznámějších je těžké vybrat, ale určitě někteří znáte vědce, spisovatele a dobrodruha Františka Běhounka. Specificky známý je i madagaskarský král slovenského původu Matůš Moric Beňovský nebo tvůrce nejstaršího dochovaného glóbu z roku 1492 Martin Behaim. Nesmíme zapomenout na Emila Holuba, lékaře a humanistu, který pomohl s objevováním nitra Afriky nebo již méně slavného rodáka z Teplic Julia Payera. Posledním koho zmíníme je z nich zároveň nejstarší českoitalský františkánský mnich Odorik z Pordenone, který se jako první cestovatel českého původu dostal až na jižní polokouli.

A jak jsou a tom naši studenti s geografickými znalostmi? Naši čtyři studenti obsadili v krajském kole zeměpisné olympiády 1., 3., 4. a 9. místo. Ten nejmladší Vít Jerie získal nejlepší ocenění a je nejlepším geografem ve svém věku v Ústeckém kraji. Čeněk Mokrý z kvarty získal bronzovou medaili a jen o pár bodů uniklo stejné umístění i Adéle Houdkové z kvinty, na 9. místě se umístil nejstarší ze soutěžících Marek Dobiáš ze sexty.

Všem blahopřejeme a děkujeme za jejich umístění. Letošní krajské kolo bylo náročné i tím, že probíhalo online.

Tomáš Oršulák | ředitel školy

Zeměpisná olympiáda - úspěchy 2012-2020