Zlato a bronz z krajského kola Středoškolské odborné činnosti míří do Kadaně

Zlato a bronz z krajského kola Středoškolské odborné činnosti míří do Kadaně

Středoškolská odborná činnost nabízí studentům středních škol uplatnit zájem o vědu nad rámec možností spojených s běžnou výukou. V průběhu soutěže studenti neprokazují jen své nadstandardní odborné znalosti a dovednosti, ale se učí samostatně a tvořivě pracovat. Soutěž je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a historie její existence sahá až do roku 1978. Od 70. let si “sočka” získala ceněné postavení nejen mezi středoškolskými pedagogy, ale i na vysokých školách. Některé fakulty dokonce za úspěch či samotnou účast v SOČ připočítávají studentům u přijímacích zkoušek pomocné body nebo je rovnou přijmou bez přijímacích zkoušek.  Studenti mohou soutěžit v 18 oborech a vypracovávají samostatnou práci nebo učební pomůcku. Jejich díla posuzují v  nižších kolech odborníci ze středních škol a od krajského kola mohou být v porotě i odborníci z vysokých škol. Účastníci se naučí řešit odborné problémy a osvojí si také náležitosti spojené s psaním odborného textu, které se jim hodí i v následujícím studiu na vysokých školách.  Písemnou práci v normálním režimu obhajují před odbornou porotou. V letošním roce z důvodu restrikcí státu studenti nahráli video se svoji prezentací a na základě tohoto videa a práce hodnotili bez osobní přítomnosti práce jednotliví odborníci místo poroty.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti všech středních škol, od gymnázií přes obchodní akademie až po průmyslové školy. Středoškolská odborná činnost probíhá zpravidla na úrovni školních, okresních a krajských kol. Pro nejlepší účastníky soutěž vrcholí celostátní přehlídkou. Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni i k účasti v mezinárodních soutěžích.

Naše škola je již řadu let jednou z nejúspěšnějších v Ústeckém kraji a mimořádné postavení vzhledem ke své velikosti a malému městu máme i v České republice. Každý rok si odnášíme medailová umístění z krajských kol a nezřídka jsme i úspěšní v celostátních kolech.

V letošním roce soutěžili naši dva studenti  Jaroslava Jahodová ze 4. A a Matěj Kaška z Oktávy. Jarka zpracovávala práci v oboru fyzika, kterou vedl profesor Jaroslav Šmahel a práce byla součástí výzkumu naší partnerské Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Téma práce je “Příprava a charakterizace povrchů pro použití v mikrofluidních systémech pro lékařské aplikace” . A kdo Jarce pomáhal? Student doktorského programu Přf UJEP Mgr. Petr Aubrecht pomáhal při praktické části, s obstaráváním literatury pro teoretickou část a dával cenné rady při psaní práce. Profesor Jaroslav Šmahel domlouval spolupráci při vybírání tématu a pomáhal při natáčení videa, profesorka Hana Kožíšková pomáhala s formální stránkou práce a v neposlední pomáhala profesorka Tereza Gvoždiaková s jazykovou korekturu prezentace.

Druhým studentem byl Matěj Kaška, který se přihlásil se soji maturitní prací v oboru informatika “Klient Bakaláře pro Windows”. Matěj vytvořil aplikaci, která má pomoci studentům a učitelům se získáváním informací z Bakalářů. Aplikace nahrazuje a doplňuje současné aplikace na mobilním telefonu nebo ve webovém prostředí. Matěj po obsahové stránce zpracoval práci bez výrazné pomoci školy a prokázal, tak svoji samostatnost na úrovni vyšší než mají běžní studenti jeho věku. Škola Matěji pomohla pouze s formální stránkou práce a s nahráváním videoprezentace. Výraznější roli měla škola v motivaci Matěja do zapojení do soutěže.

A jak naši studenti dopadli? Jaroslava jahodová obsadila skvělé 3. místo v těžké konkurenci dalších gymnázií z Ústeckého kraje. Matěj Kaška svoji originální a prakticky zaměřenou prací obsadil 1. místo. Oběma soutěžícím blahopřejeme a jejich vedoucím práce a pomocníkům děkujeme.

Tomáš Oršulák | ředitel školy