Přijímací testy

Přijímací testy

Vážení zájemci a  rodiče,

v minulém týdnu Vám byla odeslána emailem pozvánka k přijímacím testům. Přijímací testy se konají 8. 6. (pro čtyřleté studium) a 9. 6. (pro osmileté studium). Níže najdete vzory první stránky pozvánky (vlevo pro osmileté studium a vpravo pro čtyřleté studium).

Tomáš Oršulák | ředitel školy