Zpívání pod okny Domova seniorů

Zpívání pod okny Domova seniorů

Na začátku byl nápad Terezy Gvoždiákové, jak zpříjemnit našim seniorům čas, kdy jsou bez svých příbuzných a známých. Tereza oslovila naši Alena Benešovou, zda by nešla s dětmi zazpívat a Lenku Raadovou, zda by byla pro. Lenka byla samozřejmě pro, protože má své seniory ráda. Alena oslovila naše studenty a absolventy, kteří vládnou zpěvem a nadšením. Ve středu večer byla zkouška a dnes milé představení … “Jsou úžasní ?, bylo to bezvadné a udělal se dobrý skutek. Hudba má neuvěřitelnou moc. Je to univerzální jazyk, který nepotřebuje překlad ani složitý výklad.”

Ten příběh jsem musel převyprávět, včetně citace Aleny, která to své ❤️ má plné nadšení a lásky, kterou dává do všech aktivit.

Děkuji všem organizátorkám a především holkám a klukům (Tanitě Komárkové, Sabině Fejsákové, Bruno Mýtinovi a Honzu Dymičovi) bez kterých by to nešlo, seniorům z Domov pro seniory Kadaň, kteří tleskali a zpívali s námi a všem ostatním, kteří pomohli k uskutečnění dobrého skutku.

Tomáš Oršulák.

Zpívání seniorům