Svátek učitelů

Svátek učitelů

Dnešní den je v České republice svátkem na základě úcty k učitelské profesi. “Den učitelů” připadá na 28. března, tedy výročí narození Jana Ámose Komenského, patrona českého školství. V letošním roce uplyne 350 let od smrti jednoho z nejvýznamnějších Čechů minulosti, který se proslavil ve školství, ale byl významný i v mnoha dalších oborech. Jeden z méně známých úspěchů je např. vytvoření nejznámější samostatné mapy Moravy v historii.

Pravděpodobně neexistuje škola, kde by nevisel jeho obraz. Poslání učitele se často vztahuje k myšlenkám Komenského a vracím se k nim, když potřebujeme pomoci nebo poradit. Tím, že je práce učitele významná ve společnosti, tak je podrobována i kritice více než jiná povolání. V současné době se práce učitele potýká s dvěma fenomény. První z mnich by bylo možné nazvat laicizací, kdy každý má pocit, že může být učitelem a že ví nejlépe jak učit.  Druhým fenoménem je tlak na zdůrazňování výchovy nad vzděláním.  Klíčovou otázkou je: “Máme vychovávat nebo vzdělávat?”. Právě práce Komenského dává odpověď, že vzdělání provází výchova, ale výchova bez vzdělání nemá smysl. Važme si dobrých učitelů, važme si učitelů, kteří jsou spravedliví. Dobrého učitele nenahradí žádný počítač, takový učitel je stejně vzácný jako dobrý vědec, umělec nebo lékař. Učitel stojí vždy na začátku učení každého z nás a provází ho na cestě k dospělosti, může být i vzorem a inspirací k životu. Role učitele s nástupem moderních technologií v životě člověka stále roste.

Rád bych popřál  všem pedagogům k dnešnímu svátku třídy plné nadšených žáků a studentů a nejenom těch vynikajících, ale i těch slabších, kteří potřebují více pomoci k tomu stát se nejlepšími.

Tomáš Oršulák